Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНА

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень
до деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 23, ст.346 )

( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 13-92 від 26.12.
92, ВВР, 1993, N 10, ст.77 )

У зв'язку з введенням в дію Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" ( 2009-12 ) Верховна Рада України постановляє:

I. У частині першій статті 16 Закону Української РСР "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст. 510) після слова "радгоспи" доповнити словами "селянські (фермерські) господарства", а слова "у володіння" замінити словами "відповідно у колективну або приватну власність".

( Дію розділу II зупинено згідно з Декретом N 13-92 від 26.12.92 )

II. Внести до Закону Української РСР "Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства" ( 1306-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 43, ст. 568) такі зміни:

1. Підпункт "д" пункту 1 статті 4 викласти у такій редакції:

"д) члени селянських (фермерських) господарств звільняються від сплати прибуткового податку з доходів, одержуваних ними від роботи в цих господарствах".

2. Розділ VI "Оподаткування доходів громадян від ведення селянського (фермерського) господарства" виключити.

3. Розділи VII, VIII і IX вважати відповідно розділами VI, VII і VIII.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ,
13 березня 1992 року
N 2199-XII