Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

( Постанову відмінено згідно Закону
N 1457-III від 17.02.20
00 )

Про порядок введення в дію Закону України
"Про іноземні інвестиції"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 26, ст.358 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Ввести в дію Закон України "Про іноземні інвестиції" ( 2198-12 ) з 31 березня 1992 року.

2. З моменту набрання Законом України "Про іноземні інвестиції" чинності інші законодавчі акти України, рішення Кабінету Міністрів України та інші підзаконні нормативні акти застосовуються, оскільки вони не суперечать цьому Закону.

Відповідним комісіям Верховної Ради України до 1 квітня 1992 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з Законом України "Про іноземні інвестиції".

Кабінету Міністрів України і Національному банку України до 31 березня 1992 року прийняти підзаконні нормативні акти, передбачені Законом України "Про іноземні інвестиції".

3. Кабінету Міністрів України:

у місячний термін розглянути питання про доцільність створення Центру сприяння іноземним інвестиціям в Україні за участю іноземних фахівців і міжнародних організацій;

до 1 червня 1992 року підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проект Державної програми заохочення іноземних інвестицій в Україні. При цьому мати на увазі, що зазначена програма має реалізовуватись виключно через систему пільг щодо оподаткування, митного обкладення, державного кредитування та страхування інвестицій та комерційних рисків;

до 15 березня 1992 року скласти перелік нормативних актів, що підлягають скасуванню, змінам та доповненню у зв'язку з прийняттям цього Закону та подати його відповідним комісіям Верховної Ради України.

4. Національному банку України до 31 березня 1992 року розробити і затвердити порядок відкриття і ведення банківських рахунків, передбачених статтею 47 Закону України "Про іноземні інвестиції".

5. Встановити, що підприємства за участю іноземного капіталу, які були офіційно зареєстровані до моменту введення в дію Закону України "Про іноземні інвестиції", перереєстрації не підлягають. Зазначені підприємства надсилають до Міністерства фінансів України інформацію згідно із статтею 15 цього Закону.

6. До прийняття митного тарифу дозволити підприємствам з іноземними інвестиціями ввозити в Україну товари для споживчого ринку без сплати мита та податків на імпорт.

7. Рентабельність підприємств з іноземними інвестиціями податковому та/чи митному обкладенню не підлягає.

8. Комісії Верховної Ради України у закордонних справах забезпечити дійовий контроль за виконанням Закону України "Про іноземні інвестиції".

Голова Верховної Ради України I. ПЛЮЩ

м.Київ,
13 березня 1992 року
N 2198а-XII