Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про майнові комплекси та фінансові ресурси
громадських організацій колишнього Союзу РСР,
розташовані на території України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 29, ст.407 )

З метою збереження майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР Верховна Рада України постановляє :

До визначення правонаступників загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР передати тимчасово Фонду державного майна України майно та фінансові ресурси розташованих на території України підприємств, установ та об'єктів, що перебували у віданні центральних органів цих організацій.

Фонду державного майна України прийняти майно цих підприємств, установ та об'єктів до 1 травня 1992 року.

Фонду державного майна України подати пропозиції Верховній Раді України щодо використання майна (будівель, споруд) загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташованого на території міста Києва, з метою забезпечення приміщеннями посольств і консульств іноземних держав.

Голова Верховної Ради України I. ПЛЮЩ

м.Київ, 10 квітня 1992 року
N 2268-XII