Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

НАКАЗ
N 43 від 11.05.94
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 травня 1994 р. за N 111/320

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України
N 88 від 22.02.20
10)

Про внесення змін та доповнень до Інструкцій щодо
порядку використання природних ресурсів у межах
територій та об'єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення, затверджених наказом
Мінприроди України від 12 березня 1993 року N 19

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекобезпеки
N 141/4 від 02.09.
97 )

Відповідно до Лісового кодексу України ( 3852-12 ), прийнятого Верховною Радою України від 21 січня 1994 року та постанови Верховної Ради України від 21 січня 1994 року "Про введення в дію Лісового кодексу України" ( 3853-12 ) НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції про порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та Інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення , зміни та доповнення затвердивши їх в новій редакції, що додається.

2. Управлінню заповідної справи та біоресурсів (Стеценко М.П.) довести Інструкції до зацікавлених міністерств і відомств, держуправлінь охорони навколишнього природного середовища по Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю.

3. Фінансово-господарському управлінню (Городицькому А.В.) за домовленістю з Міністерством лісового господарства України вирішити питання щодо передачі Міністерству охорони навколишнього природного середовища України та його органам на місцях необхідної кількості бланків лісорубних та лісових квитків для видачі дозволів на спеціальне природокористування в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра п.Мовчана Я.I.

Міністр Ю.Костенко

Затверджено
Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
від 11 травня 1994 р. N 43

( Інструкція втратила чинність в частинах, що стосуються
використання водних живих ресурсів на підставі Наказу
Мінекобезпеки N 141/4 від 02.09.97 )

Інструкція
про порядок встановлення лімітів на використання
природних ресурсів у межах територій та об'єктів
природно-заповідного фонду загальнодержавного
значення

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає єдиний порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення для всіх підприємств, установ, організацій та землевласників, у віданні яких перебувають ці об'єкти.

1.2. Об'єктом встановлення лімітів є всі природні ресурси в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

1.3. Ця Інструкція передбачає встановлення лімітів на природні ресурси, які використовуються:

- в науково-дослідних цілях;

- в оздоровчих та інших рекреаційних цілях;

- в освітньо-виховних цілях; а також в порядку заготівлі деревини шляхом проведення рубок головного користування, заготівлі лікарських та інших цінних рослин (за винятком тих, які занесені до Червоної книги України), їх плодів, здійснення сінокосіння, випасання худоби, добування ресурсів тваринного світу (за винятком селекційного відстрілу, та видів тварин, занесених до Червоної книги України), добування живиці та інших видів використання.

1.4. Для природних і біосферних заповідників та національних природних парків розмір ліміту на використання природних ресурсів встановлюється у відповідності з Проектами організації їх територій.

1.5. Ліміти визначають обсяги природних ресурсів, в межах яких видаються дозволи на спеціальне використання природних ресурсів.

II. Підготовка матеріалів по встановленню лімітів
на використання природних ресурсів у межах
територій та об'єктів природно-заповідного
фонду загальнодержавного значення

2.1. Підприємства, установи, організації, у віданні яких перебувають території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, або власники цих територій та об'єктів готують обгрунтовані матеріали про необхідність встановлення лімітів на використання природних ресурсів.

2.2. Обгрунтовані матеріали повинні містити:

а) клопотання про встановлення лімітів на використання природних ресурсів з обгрунтуванням необхідності обсягів такого використання, яке підписується керівником підприємства, установи, організації;

б) рішення науково-технічних Рад природних і біосферних заповідників та національних природних парків.

2.3. В разі необхідності, передбаченій пунктом 2.5. цієї Інструкції, обгрунтовані матеріали подаються підприємствами, установами, організаціями для висновку до відповідних наукових установ.

2.4. Матеріали, передбачені пунктом 2.2. цієї Інструкції, готуються в трьох примірниках.

2.5. Необхідність погодження матеріалів з науковими установами може виникнути в разі:

- відновлення порушених корінних природних комплексів;

- проведення робіт по збереженню природних комплексів, в яких помітна тенденція по їх деградації;

- використання природних ресурсів в межах наукових стаціонарів;

- використання природних ресурсів в оздоровчих та інших рекреаційних цілях;

- ліквідації наслідків стихійного лиха.

2.6. Науковий висновок можуть давати інститути, інші науково-дослідні установи, які є науковими кураторами природно-заповідних об'єктів, міжвідомча комплексна та регіональні лабораторії з наукових основ заповідної справи Мінприроди України.

III. Особливості встановлення лімітів
основних видів використання природних ресурсів
у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення

3.1. Встановлення лімітів на використання природних ресурсів в науково-дослідних цілях передбачає визначення певної частини природних комплексів, на яких будуть проводитись такі роботи. При цьому уточнюються окремі теми наукових досліджень з метою визначення обсягів природних ресурсів, які можуть бути вилучені з природного середовища для виконання програми цих робіт. Як правило, ліміти на використання природних ресурсів в даному випадку встановлюються на період виконання тієї чи іншої наукової тематики.

3.2. Встановлення лімітів на використання природних ресурсів в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях передбачає визначення меж територій та кількості рекреантів з урахуванням ступеня рекреаційного навантаження на ці території.

Ліміт на даний вид використання природних ресурсів може бути короткостроковим - до одного року і довгостроковим - від одного до десяти років, в залежності від категорії території чи об'єкта природно-заповідного фонду, встановленого режиму його охорони і використання та порушення його природних комплексів.

3.3. Встановлення лімітів на використання природних ресурсів в порядку заготівлі деревини передбачає визначення певних обсягів рубок головного користування на природно-заповідних територіях. При обгрунтуванні необхідності таких рубок за основу беруться матеріали лісовпорядкування.

Ліміт на даний вид використання встановлюється щорічно.

3.4. Встановлення лімітів на використання природних ресурсів шляхом заготівлі лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, проведення сінокосіння передбачає визначення обсягів природних ресурсів в межах природно-заповідного об'єкта, які будуть вилучені з природного комплексу в процесі вищезгаданої діяльності.

Ліміт на даний вид використання встановлюється щорічно.

3.5. Встановлення лімітів на використання природних ресурсів шляхом випасання худоби передбачає визначення меж територій природно-заповідного фонду і кількості голів худоби, яка може випасатись.

Ліміт на даний вид використання встановлюється щорічно.

3.6. Встановлення лімітів на використання тваринного світу, за винятком видів занесених до Червоної книги України, передбачає визначення кількості голів (для звірів) та загальної маси (для рибних запасів), яка буде вилучена з території природно-заповідного фонду.

Ліміт на даний вид використання встановлюється щорічно.

3.7. Встановлення лімітів на використання природних ресурсів шляхом добування живиці передбачає визначення площ насаджень для заготівлі живиці. За основу беруться матеріали лісовпорядкування.

Ліміт на даний вид використання встановлюється щорічно.

3.8. В межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення ліміти на використання природних ресурсів можуть встановлюватись і для інших видів користування.

IV. Порядок встановлення лімітів на використання
природних ресурсів у межах територій та
об'єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення

4.1. Матеріали про встановлення лімітів на використання природних ресурсів у наступному році, передбачені пунктами 2.2. та 2.3. цієї Інструкції, в двох примірниках подаються підприємствами, установами, організаціями та власниками, у користуванні яких перебувають території та об'єкти природно-заповідного фонду, на погодження до державних управлінь охорони навколишнього природного середовища по Республіці Крим, відповідних областях, містах Києву і Севастополю (надалі - держуправління).

4.2. Після погодження з установами, зазначеними в пункті 4.1. цієї Інструкції, держуправління подають матеріали Міністерству охорони навколишнього природного середовища України в строк до 15 вересня поточного року.

4.3. Мінприроди України в місячний термін з моменту надходження матеріалів розглядає їх і приймає відповідне рішення. При необхідності здійснюється екологічна експертиза матеріалів.

4.4. Затверджені ліміти з матеріалами обгрунтування Міністерством охорони навколишнього природного середовища України надсилаються:

- перший примірник - держуправлінню;

- другий примірник залишається в Мінприроди України.

4.5. В разі відмови в затвердженні лімітів остання направляється держуправлінню.