Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення
змін і доповнень до Закону Української РСР "Про
пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового
комплексу в народному господарстві України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 32, ст. 454 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України" ( 2346-12 ) ввести в дію з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

подати до Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із зазначеним Законом;

привести у відповідність з цим Законом постанови і розпорядження Уряду;

до 1 липня 1992 року прийняти нормативні акти, спрямовані на реалізацію даного Закону;

подати Верховній Раді України до 1 грудня ц.р. проект концепції Національної програми відродження села на 1995-2005 роки;

здійснити заходи щодо прискорення формування бази машинобудування (в тому числі за рахунок конверсії) для задоволення потреб сільського господарства і переробної промисловості, інженерного забезпечення сіл і сільських будівель.

3. Контроль за виконанням цього Закону покласти на комісії Верховної Ради України з питань відродження та соціального розвитку села і з питань агропромислового комплексу.

Голова Верховної Ради України I. ПЛЮЩ

м.Київ, 15 травня 1992 року
N 2347-XII