Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до Закону
Української РСР "Про реабілітацію жертв
політичних репресій на Україні"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 32, ст.456 )

З метою вдосконалення дії Закону Української РСР "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" Верховна Рада України постановляє:

Внести такі доповнення до Закону Української РСР "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" ( 962-12 ):

1. Доповнити статтю 1 новою частиною третьою такого змісту:

"Дія цієї статті поширюється на осіб, громадян України, які постійно проживали в Україні і яких з різних причин було переміщено за межі колишнього Радянського Союзу, необгрунтовано засуджено військовими трибуналами, Верховним Судом Союзу РСР чи піддано репресіям позасудовими органами".

У зв'язку з цим вважати частину третю статті частиною четвертою.

2. Доповнити частину першу статті 5 такими словами: "Виплата компенсацій спадкоємцям не провадиться, крім випадків, коли компенсація була нарахована, але не одержана реабілітованим".

3. Доповнити статтю 7 частинами сьомою і восьмою такого змісту:

"Надати Верховному Суду України повноваження щодо перегляду в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами кримінальних справ, розглянутих Верховними Судами Української РСР, Союзу РСР, військовими трибуналами та позасудовими органами, в тому числі за межами територій колишнього Радянського Союзу, щодо осіб, які на момент застосування репресій були громадянами України.

Надати право судам поширювати дію статей 4-6 цього Закону на осіб, реабілітованих в загальному порядку, коли є підстави розглядати факт притягнення їх до кримінальної відповідальності за статтями 58-1 та 80 Кримінального Кодексу Української РСР 1927 року як політичну репресію".

4. У найменуванні і тексті Закону слова "Української РСР", "УРСР" та "Радою Міністрів УРСР" замінити відповідно словами "України" та "Кабінетом Міністрів України".

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 15 травня 1992 року
N 2353-XII