Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про реабілітацію жертв політичних
репресій в Україн
і"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 32, ст.457 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01 - набуває чинності 01.09.2001 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59, 60, N 12, ст. 194, N 18, ст. 278, N 20, ст. 313, N 22, ст. 367, N 34, ст. 501; 1991 р., N 7, ст. 45, N 11, ст. 106):

1. Статтю 212 виключити.

2. У частині першій статті 218 та у пункті 1 частини першої статті 255 виключити цифри "212".

III. У частині першій статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 ) цифри "138" виключити.

IV. Визнати такими, що втратили чинність:

1. Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 26 березня 1966 року "Про внесення доповнень до статті 138 Кримінального кодексу Української РСР" ( 69а-06 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1966р., N 13, ст. 69).

2. Постанову Президії Верховної Ради Української РСР від 26 березня 1966 року "Про застосування статті 138 Кримінального кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1966р., N 13, ст. 70).

3. Закон Української РСР від 29 червня 1966 року "Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1966р., N 25, ст. 153) в частині затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 26 березня 1966 року "Про внесення доповнень до статті 138 Кримінального кодексу Української РСР".

Президент України Л. КРАВЧУК

м. Київ, 15 травня 1992 року
N 2354-XII