Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон відмінено згідно Закону
N 254/96-ВР від 28.06.
96, ВВР 1996, N 30, ст
.142 )

Про зміну частини першої статті 112
Конституції (Основного Закону) України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 33, ст.473 )

Частину першу статті 112 Конституції (Основного Закону) України (888-09) викласти в такій редакції:

"Стаття 112. Конституційний суд України обирається Верховною Радою України на десять років з числа спеціалістів у галузі права у складі Голови, двох заступників Голови і 12 членів Суду".

Президент України Л. КРАВЧУК

м.Київ, 3 червня 1992 року
N 2401а-XII