Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про введення в дію Закону України
"Про природно-заповідний фонд України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 34, ст.503 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Ввести в дію Закон України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із Законом України "Про природно-заповідний фонд України" застосовуються акти законодавства в частині, що не суперечить цьому Законові.

3. В зв'язку з прийняттям Закону України "Про природно-заповідний фонд України" вважати раніше створені:

державні заповідники - природними заповідниками;

державні природні національні парки - національними природними парками;

державні заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва республіканського значення - відповідно заказниками, пам'ятками природи, ботанічними садами, дендрологічними парками, зоологічними парками, парками-пам'ятками садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

4. Комісії у питаннях екології та раціонального природокористування разом з Комісією у питаннях законодавства і законності та Кабінетом Міністрів України підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення у відповідність із Законом України "Про природно-заповідний фонд України" чинних законодавчих актів.

5. Кабінету Міністрів України:

до 1 вересня 1992 року привести рішення Уряду України у відповідність із Законом України "Про природно-заповідний фонд України";

до 1 квітня 1993 року прийняти рішення відповідно до його компетенції, визначеної зазначеним Законом;

забезпечити до 1 жовтня 1992 року перегляд і скасування міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що суперечать цьому Законові;

разом з Комісією Верховної Ради України у питаннях екології та раціонального природокористування підготувати і до 1 вересня 1992 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про впорядкування управління природними заповідниками та національними природними парками.

Голова Верховної Ради України I. ПЛЮЩ

м.Київ, 16 червня 1992 року
N 2457-XII