Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон відмінено згідно Закону
N 254/96-ВР від 28.06.
96 )

Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 35, ст.514 )

Внести до Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 ) такі зміни і доповнення:

1. Статтю 19 виключити.

2. Частину першу статті 30 виключити.

3. Статтю 31 викласти в такій редакції:

"Стаття 31. В Україні існує єдине громадянство. Підстави і порядок набуття і втрати громадянства України визначаються Законом "Про громадянство України" ( 1636-12 ).

На підставі двосторонніх міждержавних договорів допускається подвійне громадянство.

Громадяни України за кордоном користуються захистом і заступництвом держави".

4. Частину другу статті 34 виключити.

5. Частину другу статті 35 викласти в такій редакції:

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України, зобов'язані поважати і додержувати Конституції та законів України".

6. Частину першу статті 37 викласти в такій редакції:

"Стаття 37. Громадяни України мають усю повноту соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод, проголошених і гарантованих Конституцією та законами України".

7. У частині другій статті 38 виключити слово "соціалістичною".

8. У статті 45 виключити слова "відповідно до цілей комуністичного будівництва".

9. У статті 48 слово "соціалістичного" замінити словом "конституційного".

10. Частину другу статті 57 викласти в такій редакції:

"Громадянин України зобов'язаний додержувати Конституції та законів України".

11. У статті 58 виключити друге речення.

12. Статтю 59 виключити.

13. У статті 60 виключити слова "Радянської", "соціалістичної".

14. У статті 61 слово "СРСР" виключити.

15. У статті 62 слова "Радянської багатонаціональної держави" замінити словом "України".

16. Статтю 70 викласти у такій редакції:

"Стаття 70. Територія України є єдиною, неподільною, недоторканною і цілісною. Будь-які зміни території і державних кордонів України без згоди народу України не дозволяються".

17. Частину третю статті 73 виключити.

18. Частину першу статті 74 виключити.

19. Статтю 75 виключити.

20. У частині четвертій статті 90 слова "Союзу РСР та" виключити.

21. Частину другу статті 95 викласти в такій редакції:

"Недоторканність депутатів, а також інші гарантії депутатської діяльності встановлюються законодавством України".

22. Частину третю статті 153 викласти в такій редакції:

"Недоторканність суддів і народних засідателів, а також інші гарантії їх незалежності встановлюються законодавством України".

23. У частині другій статті 159 виключити слова "Союзу РСР і".

24. Статті 167, 168 виключити.

Президент України Л. Кравчук

м.Київ, 19 червня 1992 року
N 2480-XII