Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 5475-VI від 6 листопада 2012 ро
ку)

Про внесення змін і доповнень до
Закону Української РСР "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 35, ст.515 )

Внести до Закону Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) від 3 липня 1991 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 33, ст.443) такі зміни і доповнення:

1. У назві і тексті слова "Українська РСР", "Кримська АРСР" замінити відповідно словами "Україна", "Республіка Крим".

2. Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:

"Порядок підготовки і проведення республіканського та місцевих референдумів у Республіці Крим з питань, віднесених до її відання, регулюються цим Законом і законодавством Республіки Крим".

3. Доповнити новими статтями 3-1, 6-1 такого змісту:

"Стаття 3-1. Предмет республіканського і місцевих
референдумів у Республіці Крим

Предметом республіканського (Республіки Крим) референдуму може бути прийняття, зміна або скасування рішень з питань, віднесених законодавством України до відання Республіки Крим.

Предмет місцевого референдуму в Республіці Крим визначається законодавством Республіки Крим".

"Стаття 6-1. Обмеження на проведення референдумів

Проведення референдумів з питань, що не відносяться до відання Республіки Крим та органів місцевого і регіонального самоврядування адміністративно-територіальних одиниць в Україні, не допускається, а результати таких референдумів визнаються такими, що не мають юридичної сили".

4. Статтю 10 доповнити частиною першою такого змісту:

"Прийняття рішень про проведення референдумів з питань, що не відносяться до відання Республіки Крим або до відання органів місцевого і регіонального самоврядування, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством".

У зв'язку з цим частину першу статті 10 вважати частиною другою.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 19 червня 1992 року
N 2481-XII