Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 травня 2000 р. N 842
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 16 від 06.01.2005)

Про внесення змін і доповнень до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1228 від 26.09.20
01 )

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести зміни і доповнення до постанов Кабінету Міністрів України (додаються).

2. ( Абзац перший пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1228 від 26.09.2001 )

Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. N 494 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1175 та про розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 14, ст. 557) у частині розмірів страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території України.

3. Зміни і доповнення, що вносяться згідно з пунктом 1, цієї постанови, не поширюються на договори обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, укладені до набрання чинності цією постановою. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1228 від 26.09.2001 )

4. Установити, що експлуатація транспортних засобів без наявного у власника (водія) чинного договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів не допускається.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2000 р. N 842

Зміни і доповнення,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1175 "Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 510, N 21, ст. 585; Офіційний вісник України, 1998 р., N 4, ст. 139, N 27, ст. 1002, N 49, ст. 1797; 1999 р., N 14, ст. 557):

1) у пункті 2:

абзац третій доповнити словами "у частині відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, - з 1 квітня 2000 року";

в абзаці четвертому слова "а також шкоди, заподіяної майну третіх осіб" виключити;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Установити починаючи з 1 квітня 2000 р. мінімальну страхову суму за обов'язковим страхуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів, що виплачується за заподіяну внаслідок дорожньо-транспортних пригод шкоду:

життю та здоров'ю третіх осіб - в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день укладення договору страхування;

майну третіх осіб - в розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день укладення договору страхування";

3) у Положенні про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, затвердженому зазначеною постановою:

абзац четвертий пункту 5 доповнити словами "і діє на території України";

пункт 7 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Страхові платежі за додатковими договорами, встановлені Кабінетом Міністрів України, за наявності чинного звичайного договору страхування можуть бути зменшені на умовах, визначених Моторним (транспортним) страховим бюро";

абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

"11. У разі заподіяння шкоди майну третьої особи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди для виплати страхового відшкодування може вимагатися висновок експертизи, яка проводиться за рахунок страховика (страхової організації). Якщо така експертиза проводиться суб'єктами підприємництва, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на судово-експертну діяльність, і суб'єкти, зазначені у пункті 2 цього Положення, не дійшли згоди щодо розміру збитків, додаткова експертиза проводиться за рахунок страхувальника";

абзац десятий пункту 12 виключити;

пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі укладення звичайного договору страхування із застосуванням франшизи у страховому полісі повинна бути зроблена примітка про встановлений розмір франшизи";

4) у Положенні про Моторне (транспортне) страхове бюро, затвердженому зазначеною постановою:

а) абзац восьмий пункту 4 викласти в такій редакції:

"встановлення розмірів страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності в межах, установлених Кабінетом Міністрів України";

б) у пункті 5:

в абзаці другому цифру "5" замінити словом і цифрою "до 5";

в абзаці третьому цифри "10" замінити словом і цифрами "до 10";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"У разі коли фонд страхових гарантій досягне 400 тис. євро, Мінфін за поданням наглядової ради Моторного (транспортного) страхового бюро може змінювати розмір відрахувань до фонду страхових гарантій. При цьому мінімальний фонд страхових гарантій визначається за результатами звітного року з урахуванням інвестиційного доходу за наслідками звітного року. Мінфін за поданням наглядової ради Моторного (транспортного) страхового бюро з урахуванням інвестиційного доходу за наслідками звітного року може змінювати розмір відрахувань до фонду захисту потерпілих".

2. У примітці 3 до розмірів страхових платежів за додатковими договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. N 494, слова "Естонія, Латвія" замінити словами "та інші країни колишні республіки СРСР, які є членами системи "Зелена картка".

( Розміри страхових платежів за звичайними договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території України втратили чинність на підставі Постанови КМ N 1228 від 26.09.2001 )