Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 5 липня 2001 року, N 362/1338

Про внесення змін та доповнень
до рішення Київради від 26.12.2000 N 156/1133 "Про бюджет
міста Києва на 2001 рік"

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133 "Про бюджет м. Києва на 2001 рік" такі зміни та доповнення:

1.1. У пункті 8 слова та цифри "Жовтневий 1,0 50,0 5,0" замінити словами та цифрами:

"Жовтневий 1,0 1,0 1,0";

1.2. У пункті 10 слова та цифри " - з міського бюджету - 1625485,8

- з районних бюджетів - 634744,3 в тому числі:

Жовтневий - 27613,2" замінити словами та цифрами:

"- з міського бюджету - 1645324,2

- з районних бюджетів - 614905,9 в тому числі:

Жовтневий-7774,8";

1.3. У додатку N 4 "Перелік підприємств і організацій, яким надаються пільги по платі за землю на 2001 рік";

пункт 5 після слів "Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" доповнити словами "та житловоексплуатаційні організації усіх форм власності;

пункт 11 після слів "під житловим фондом" доповнити словами "та нежитлові приміщення, які знаходяться в житловому фонді та використовуються ними під власні потреби, але не з метою одержання прибутку";

2. Це рішення набирає чинності з 1 серпня 2001 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету, фінансів та соціальноекономічного розвитку.

Міський голова О. Омельченко

"Хрещатик" N 114 (1944) від 4 вересня 2001 року