Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дію Закону України "Про статус народного депутата України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 3, ст. 18 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Ввести в дію Закон України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) з моменту опублікування.

2. Комісіям Верховної Ради України у питаннях діяльності Рад народних депутатів, розвитку місцевого самоврядування, мандатній і з питань депутатської етики, у питаннях законодавства і законності разом з Кабінетом Міністрів України підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавства України у відповідність з цим Законом.

3. Комісіям Верховної Ради України у питаннях діяльності Рад народних депутатів, розвитку місцевого самоврядування, мандатній і з питань депутатської етики, з питань культури та духовного відродження підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проект Положення про посвідчення народного депутата України та зразки посвідчення і нагрудного знака народного депутата України.

4. Доручити Президії Верховної Ради України разом з Кабінетом Міністрів України до 1 січня 1993 року встановити порядок відшкодування підприємствам, установам і організаціям витрат, пов'язаних з забезпеченням діяльності народних депутатів України.

Голова Верховної Ради України I. ПЛЮЩ

м.Київ, 21 листопада 1992 року
N 2810-XII