Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

(Декрет втратив чинність на підставі
Закону України від 14 вересня 2006 року N 139-V)

Про вивізне (експортне) мито у 1993 році

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 28, ст.301 )

( Із змінами, внесеними згідно із Декретом
N 54-93 від 20.05.
93, ВВР 1993, N 12, ст.106 )

З метою встановлення раціональної структури експорту і скорочення переліку товарів, експорт яких підлягає нетарифному регулюванню, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита у 1993 році на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності за межі України, згідно з додатком.

2. Установити, що вивізне (експортне) мито нараховується митним органом України і сплачується у національній валюті України.

Суми мита зараховуються до Державного бюджету України та використовуються для закупівлі державою іноземної валюти на валютному ринку України.

При визначенні митної вартості і сплаті мита валюта контракту перераховується у національну валюту України за поточним курсом Національного банку України на день подання митної декларації.

3. Установити, що від обкладення вивізним (експортним) митом звільняються товари (роботи, послуги), які вивозяться (надаються) в межах отриманих суб'єктами підприємницької діяльності експортних квот, а також товари, вироблені повністю з давальницької сировини, яка була попередньо імпортована.

4. Установити, що зміна ставок вивізного (експортного) мита здійснюється постановами Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ

м.Київ, 11 січня 1993 року
N 3-93

Опубліковано: "Голос України", 28 січня 1993 року

Додаток
до Декрету Кабінету Міністрів
України від 11 січня 1993 р. N 3-93
( Додаток в редакції Декрету
N 54-93 від 20.05.
93 )

Ставки
вивізного (експортного) мита у 1993 році

Група за
ТН ЗЕД
Найменування
товару
Код ТН ЗЕД

Ставки
у відсотках до митної вартості
Примітка
01 Живі тварини 01.01-01.04 30 *
02
М'ясо і субпродукти
харчові

02.01-02.10

30

*
03

Риба і ракоподібні

03.01-03.06
(крім 03.01
10100,10900)
30

*

04
Масло вершкове та
інші жири молочні

04.0500

30

*

Молоко сухе незбиране,
молоко сухе нежирне
04.0210,
04.0221
30
*
  Яйця птиці 04.0700 10  
09 Кава, чай 09.01,09.02 10  
10

Пшениця та інші
зернові культури
10.01-10.08
(крім 10.08
30 000
30

*

11

Борошно та інша
продукція мукомель-
ного виробництва


11.01-11.05


30


*
12 Насіння льону 12.04 10  

Насіння ріпака,
соняшнику

12.05,12.06

30

*
15

Жири і масла тварин-
ного і рослинного
походження
15.01-15.07,
15.12,
15.14-15.18
30

*

17Цукор, меляса17.01 12100,
17.01 91000,
17.01 99900,
17.01 99100,
17.03
3010
*21
Екстракти, есенції,
концентрати кави та
чаю, вироби на
таких основах або
на основі кави і чаю;
цикорій обсмажений
та інші обсмажені
замінники кави і
екстракти, есенції
і концентрати з них
21.01
10

22

Напої алкогольні,
спирт етиловий
харчовий
22.07,
22.08
30

*

  Пиво, вина 22.03-22.06 10  
25 Сіль 25.01 30  
  Графіт природний 25.04 30 *
  Цемент 25.23 10 *

Каолін та інші
каолінові глини

25.07

10

Мармур, граніт,
інші вапняки
необроблені або
грубороздроблені,
розпиляні або роз-
дроблені іншим спо-
собом на блоки або
плити прямокутної
(квадратної) форми
25.15 11000
25.15 12000
25.16 12

2026
Руди і концентрати:
залізні, марганцеві
26.01,
26.02
5
30
*Руди і концентрати
мідні, нікелеві,
алюмінієві, свинцеві,
цинкові, олов'яні,
хромові, вольфрамові,
уранові і торієві,
молібденові,титанові,
ніобієві, танталові,
ванадієві, цирконієві,
дорогоцінних металів

26.03,26.04,
26.06-26.14,
26.1590100,
26.1510000,
26.16


30


спеціальний
режим за Декретом Кабінету
Міністрів Ук-
раїни "Про
встановлення
спеціального
режиму експор-
ту окремих ви-
дів товарів"
(надалі -
спецрежим)
27

Вугілля кам'яне,
лігніт, торф, кокс
і напівкокс, масла
та інші продукти
високотемпературної
перегонки смоли,
продукти перегонки
нафти, гази нафтові
і газоподібні, вуг-
леводні, електро-
енергія
27.01,27.02,
27.04,
27.07,27.10,
27.11,27.16
(крім 27.07
40000,50990,
91000,99300,
99700)


30

спецрежим
(крім 27.07
10900,40000,
50910,50990,
91000,99110,
99300,99500,
99700,99990)


Нафта сира,
в тому числі
отримана від бітумі-
нозних матеріалів
27.09.00000


30


спецрежим

Газ кам'яновугіль-
ний, водяний, гене-
раторний і аналогі-
чні гази
27.05.00000


10

28


Метали лужні і луж-
ноземельні, рідко-
земельні, скандій та
ітрій, ртуть, метали
дорогоцінні в ко-
лоїдному стані, спо-
луки і амальгами
дорогоцінних металів
28.05,
28.43

30


спецрежимВодень хлористий,
кислоти сірчані,
азотні, сульфоазотні,
оксид фосфору,
кислоти неорганічні
інші
28.06-28.08,
28.09-10000,
28.11


0
*


Кислоти фосфору,
оксиди бору, кислоти
борні, аміак
28.09 20000,
28.10 00000,
28.14
10
Триполіфосфат нат-
рію, сода кальцино-
вана і бікарбонат
натрію, сода каус-
тична, силікатбри-
ла
28.35 31000,
28.36 20000,
28.36 30000,
28.15 11000,
28.39 90900
30


Перекис водню,
карбід кальцію
28.47 00000,
28.49 10000
10

29


Етилен, бензол
метанол

29.01 21000,
29.02 20100,
29.02 20900,
29.05 11000
30


*

Вінілхлорид, цикло-
гексанон, фталевий
ангідрид, капролак-
там
29.03 29000,
29.17 35000,
29.14 22000,
29.33 71000
30

30
Фармацевтичні
продукти

30.01-30.06

30

31

Добрива азотні
Добрива фосфатні
Добрива калійні
31.02
31.03
31.04
10
30
20

*
*
32 Двоокис титану 32.06 10100 30 *
35 Казеїн 35.01 20  
38 Графіт штучний 38.01 10  
  Пластифікатори 38.12 20000 20  
39


Полімери етилену,
пропілену, стиролу,
вінілхлориду в пер-
винних формах
39.01-39.04


20

40Шини пневматичні
гумові, нові, від-
новлені або вико-
ристовувані, камери
гумові
40.11-40.13541

Шкіряна сировина
(крім хутра) і
шкіра
41.01-41.03
41.04-41.09
41.11
30

10
*

43
Хутро, хутрова
сировина

43.01,43.02

30

*
44
Деревина і вироби з
неї, деревне вугілля
44.01-44.18,
44.21
30

47
Паперова маса з де-
ревини або інших
волокнистих рослин-
них матеріалів, па-
перові та картонні
відходи, макулатура
47.01-47.07
30

48 Папір і картон 48.01-48.23 30 *
50 Шовк 50.04-50.06 10  
51 Вовна 51.07-51.10 10  
52 Бавовна 52.01-52.03 10  
56 Неткані матеріали 56.03 10  
71
Перли природні чи
культивовані

71.01

30

*Дорогоцінне та на-
півдорогоцінне ка-
міння, дорогоцінні
метали
71.02-71.08
71.10,71.16
(крім
71.0700000)
30

спецрежим
Недорогоцінні мета-
ли або срібло,
оплаковане золотом


71.09 00000


30


*
72Чавун
Чорні метали

Відходи і лом чорних
металів
72.01
72.02,72.03
72.05-72.29
72.04
15
25

40
*
*

*
73

Вироби з чорних
металів

Труби із ливарного
чавуну
Труби великих і малих
розмірів із сталі
73.01-73.02
73.07,73.12-
73-26
73.03

73.04-73.06
10


10

10


74
Мідь і вироби
з неї

74.01-74.19

30

спецрежим
75
Нікель і вироби
з нього

75.01-75.08

30

спецрежим
76
Алюміній і вироби
з нього

76.01-76.09

30

-"-
78
Свинець і вироби
з нього

78.01-78.06

30

-"-
79
Цинк і вироби
з нього

79.01-79.07

30

-"-
80
Олово і вироби
з нього

80.01-80.07

30

-"-
81
Вольфрам, молібден,
тантал, магній,
штейн кобальтовий,
вісмут, кадмій, ти-
тан, цирконій, сур-
ма, марганець, бе-
рилій, хром, герма-
ній, ванадій, га-
лій, гафній, індій,
ніобій, реній, та-
лій, металокераміка
і вироби з них,
включаючи відходи і
брухт
81.01-81.13
30
-"-
Ставка експортного мита по інших товарних позиціях, а також усіх видах робіт (послуг) становить 0 відсотків.

* Товари, які підлягають під режим квотування і ліцензування.