Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
N 282/1259 від 27 квітня 2001 року

Про внесення змін та доповнень
до рішення Київради від 26.12.2000
N 156/1133 "Про бюджет м. Києва на 2001 рік"

Відповідно до ст. 35 Закону України "Про бюджетну систему України", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до рішення Київради від 26.12.2000 N 156/1133 "Про бюджет міста Києва на 2001 рік":

1.1. В пункті 1 цифру "3477076,7" замінити цифрою "3727076,7" і цифру "3477076,7" замінити цифрою "3727076,7".

1.2. В пункті 2:

- в абзаці першому цифру "314885,2" замінити цифрою "564885,2";

-в розділі II "Спеціальний фонд" підпункт 5 "Надходження доходів до інших позабюджетних фондів" - цифру "21400,0" замінити цифрою "271400,0";

- доповнити підпункт п'ятий розділу II "Спеціальний фонд" абзацом п'ятим у такій редакції: "Надходження коштів за інвестиційними угодами 250000,0".

1.3. У пункті 4:

- в абзаці першому - цифру "314885,2" замінити цифрою "564885,2";

- розділ "II. Спеціальний фонд" підрозділ II.I "Поточні видатки" доповнити пунктом 7 такого змісту: "7. Витрати на здійснення правових, консалтингових та організаційно-технічних заходів щодо підготовки та супроводження інвестиційних угод 2500,0";

- в розділі "II. Спеціальний фонд" підрозділ II "Бюджет розвитку" підпункт 1. "Капітальні вкладення" цифру "50900,0" замінити цифрою "298400,0"; "будівництво за рахунок інших позабюджетних фондів" цифру "19400,0" замінити цифрою "266900,0".

1.4. В додатку N 2:

- в першому абзаці цифру "21400,0" замінити цифрою "271400,0";

- в пункті 1 цифру "19400,0" замінити цифрою "266900,0"; доповнити пунктом 3 такого змісту": "3. Витрати на здійснення правових, консалтингових та організаційно-технічних заходів щодо підготовки та супроводження інвестиційних угод 2500,0".

1.5. Доповнити пунктом 59 такого змісту: "59. Виступити учасником у формуванні статутного капіталу комерційного банку "Хрещатик".

Уповноважити Головне фінансове управління Київської міської державної адміністрації управляти часткою Київської міської ради у статутному фонді комерційного банку "Хрещатик".

1.6. Пункт "59" вважати пунктом "60".

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету, фінансів та соціальноекономічного розвитку.

Міський голова О. Омельченко

"Хрещатик" N 91 (1921) від 24 липня 2001 року