Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 11, ст.83 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2121-III від 07.12.20
00, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести до законодавчих актів такі зміни і доповнення:

I. У Законі України "Про міліцію" ( 565-12 ):

1. Пункт 17 статті 11 викласти в такій редакції:

"17) одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції".

2. У частині п'ятій статті 23 слово "загиблого" замінити словами "працівника міліції, який загинув або помер у зв'язку з виконанням службових обов'язків".

( Стаття II втратила чинність на підставі Закону N 2121-III від 07.12.2000 )

III. У Законі України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ):

у пункті 2 статті 29 останнє речення викласти у такій редакції: "Відомості, не передбачені державною статистичною звітністю, підприємством можуть бути подані підприємствам, установам і організаціям на договірній основі, а судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, арбітражному суду та аудиторським організаціям - у випадках, передбачених законодавством України, на їх письмову вимогу".

IV. У Законі України "Про товарну біржу" ( 1956-12 ):

у частині третій статті 15 друге речення викласти в такій редакції: "Цю інформацію може бути надано тільки на письмову вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, арбітражному суду та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законодавством України".

V. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ):

у частині першій статті 5 слова "кримінальною міліцією", "національної безпеки", "охорони вищих посадових осіб" замінити відповідно словами "кримінальною та спеціальною міліцією", "служби безпеки", "державної охорони".

VI. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 26 січня 1993 року
N 2932-XII

Опубліковано: "Голос України", 10.02.93