Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 січня 1993 р. N 47
Київ

( Постанову відмінено згідно Постанови КМ
N 859 від 19.05.
99 )

Про регулювання розмірів посадових
окладів
і премій керівників державних підприємств,
організацій і об'єднань

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 511 від 27.07.
94 )

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про оплату праці" (23-92), а також з метою посилення заінтересованості керівників державних підприємств, організацій і об'єднань в ефективності виробництва Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

розміри посадових окладів керівників державних підприємств і організацій встановлюються залежно від обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) у натуральному або грошовому виразі для підприємств і організацій із значним асортиментом продукції (робіт, послуг) чи багатогалузевим характером виробництва. При цьому можуть ураховуватися складність продукції, що виробляється, її конкурентоспроможність, показники використання виробничих фондів, чисельність працюючих, результати фінансово-господарської діяльності (прибуток, зменшення збитків тощо);

розміри посадових окладів керівників державних об'єднань встановлюються на рівні посадового окладу керівника головного (базового) державного підприємства чи організації, що входить до складу цього об'єднання, і може підвищуватись до 10 відсотків;

максимальний розмір посадового окладу керівника державного підприємства, організації, об'єднання не може перевищувати суму посадового окладу та доплати за ранг державного службовця, встановлених керівнику відповідного органу державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, у безпосередньому управлінні якого перебуває підприємство, організація, об'єднання; ( Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 511 від 27.07.94 )

преміювання керівників державних підприємств, організацій і об'єднань провадиться у процентному відношенні до чистого прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), а для керівників державних підприємств, організацій і об'єднань, що перебувають на дотаційному утриманні, - від суми зменшення збитковості цих підприємств, організацій, об'єднань і максимальними розмірами не обмежується.

2. Міністерствам, відомствам, обласним, районним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям, Раді Міністрів Республіки Крим розробити і затвердити в місячний строк за погодженням з Міністерством праці, а для підприємств комунальної власності - з участю управлінь (відділів) праці та соціальних питань відповідних державних адміністрацій умови преміювання, диференційовані показники і розміри посадових окладів керівників підприємств, організацій і об'єднань, що перебувають у сфері їхнього управління.

3. Установити, що міністри, голови комітетів, керівники інших органів державної виконавчої влади несуть персональну відповідальність за встановлення розмірів оплати праці керівників державних підприємств, організацій і об'єднань згідно з вимогами цієї постанови.

4. Міністерству праці і Міністерству фінансів: разом з Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечити контроль за виконанням цієї постанови з поданням щоквартальної інформації Кабінету Міністрів України;

давати необхідні роз'яснення щодо застосування цієї постанови.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ