Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дію Закону України
"Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 16, ст.168 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Ввести в дію Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) з дня його опублікування, за винятком положень, передбачених абзацом четвертим частини третьої статті 7 та абзацом другим частини другої статті 13.

Положення, передбачені абзацом четвертим частини третьої статті 7, а також абзацом другим частини другої статті 13 у частині застосування примусових заходів впливу на неповнолітніх, ввести в дію з 1 липня 1993 року.

2. Кабінету Міністрів України: внести до 15 травня 1993 року на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;

привести рішення Уряду у відповідність із Законом України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" та забезпечити скасування міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої влади України нормативних актів, що суперечать зазначеному Закону.

При підготовці законопроектів про оподаткування доходів підприємств та організацій розглянути можливість встановлення податкових пільг для підприємств і організацій, які спрямовують частину доходів на вирішення молодіжних проблем, розвиток фізкультури і спорту, організацію відпочинку молоді, проведення рекреаційних заходів, а також звільнення від оподаткування:

- соціальних служб для молоді;

- коштів підприємств, установ та організацій:

перерахованих до державних молодіжних фондів;

спрямованих на часткову або повну компенсацію банківських кредитів, отриманих молодими сім'ями, які працюють в сільському господарстві, або при народженні в молодих сім'ях дітей;

спрямованих на оплату у виняткових випадках медичної допомоги молодим громадянам у лікувальних установах країни або за кордоном.

3. Місцевим Радам народних депутатів здійснити необхідні заходи щодо забезпечення соціального становлення і розвитку молоді відповідно до цього Закону.

Голова Верховної Ради України I.ПЛЮЩ

м.Київ, 5 лютого 1993 року
N 2999-XII