Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

(Декрет утратил силу на основании
Закона Украины от 14 сентября 2006 г N 139-V)

Про забезпечення сільського господарства імпортною
продукцією для проведення весняних польових робіт

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 17, ст.187 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3898-XII від 01.02.94, ВВР, 1994, N 20, ст.120
)

З метою забезпечення потреб сільського господарства в імпортній продукції для успішного проведення весняних польових робіт у 1993 році Кабінет Міністрів України постановляє:

( Абзац перший пункту 1 втратив чинність в частині звільнення від обкладання податком на добавлену вартість бартерних операцій на підставі Закону N 3898-12 від 01.02.94 ) 1. Дозволити Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям проведення бартерних (товарообмінних) операцій з продукцією підприємств, розташованих на їх території, в обсязі двох відсотків товарного виробництва в натуральному виразі, виходячи з показників 1992 року, без обкладання податком на добавлену вартість та вивізним (експортним) митом за умови імпорту продукції згідно з додатком.

На продукцію, що експортується, встановлюється замовлення відповідно до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 22 січня 1993 року N 14-93 "Про державний контракт і державне замовлення на 1993 рік".

Належним чином оформлене замовлення є підставою для видачі експортних ліцензій Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України на продукцію, що підпадає під режим квотування і ліцензування.

2. Зазначений у цьому Декреті порядок не поширюється на експорт товарів, щодо яких установлено спеціальний режим декретами Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 16-92 та від 31 грудня 1992 року N 25-92.

3. Відповідальність за забезпечення цільового використання імпортованої продукції покласти на керівників відповідних державних адміністрацій, на начальників управлінь сільського господарства і продовольства.

4. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ

м. Київ, 19 лютого 1993 року
N 18-93

Опубліковано: "Голос України", 20.02.93

Додаток
до Декрету Кабінету Міністрів України
від 19 лютого 1993 року
N 18-93

Перелік
продукції, що імпортується для забезпечення
виконання весняно-польових робіт у 1993 році

Найменування продукції : Код ТН ЗЕД
Продукти нафтопереробки 27.07, 27.10
Скраплений газ 27.11
Мінеральні добрива, засоби захисту рослин
31.02-31.05
38.08
Лісоматеріали 44.01-44.18
Посадковий матеріал (насіння)10.0810000,
10.0820000,
10.01-10.05,
12.0400900,
12.0400100,
12.0600900,
12.05, 12.07,
12.09, 12.10,
12.14
Комбікорми  
Зерно* 10.01-10.08
Шроти із насіння олійних культур* 12.08

* Для виробництва комбікормів