Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 жовтня 2001 р. N 1385
м.Київ

Про затвердження Порядку перерахування
додаткових дотацій з державного бюджету до бюджетів
адміністративно-територіальних одиниць у 2001 році

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок перерахування додаткових дотацій з державного бюджету до бюджетів адміністративно-територіальних одиниць у 2001 році (далі - Порядок ), що додається.

2. Державному казначейству та фінансовим органам забезпечити перерахування додаткових дотацій місцевим бюджетам згідно з вимогами, визначеними у Порядку.

3. Міністерству фінансів надавати роз'яснення щодо застосування Порядку.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2001 р. N 1385

Порядок
перерахування додаткових дотацій з державного бюджету
до бюджетів адміністративно-територіальних одиниць у
2001 році

1. Цей Порядок розроблено на виконання статей 44 і 45 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ).

2. Надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі на технічні рахунки обліку доходів державного бюджету в територіальних управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі за балансовим рахунком N 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік", розподіляються між державним бюджетом та відповідними бюджетами адміністративно-територіальних одиниць у таких пропорціях:

до державного бюджету - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим);

до обласного бюджету - 12,5 відсотка;

до бюджету м. Севастополя - 50 відсотків;

до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка (в тому числі до бюджетів міст районного значення - 15 відсотків);

до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка.

3. З обсягу надходжень рахунка N 3111 на території Автономної Республіки Крим, області та м. Севастополя виключаються суми приросту (порівняно з початком поточного року) надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), які адмініструються органами Державної податкової адміністрації, визначених статтею 42 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік", та приросту невідшкодованих сум податку на додану вартість.

Ці суми визначаються як різниця між відповідними показниками на останню звітну дату та на 1 січня 2001 року.

4. Обсяг додаткової дотації зведеному бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету області та м. Севастополя визначається за такою формулою:

Dz = (Nk-Nr-Р-Sp)/2,

де Dz - обсяг додаткової дотації, яка належить зведеному бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету області та м. Севастополя;

Nk - обсяг надходжень наростаючим підсумком з початку року у грошовій формі податків, зборів (обов'язкових платежів), визначених статтею 42 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік", на технічні рахунки обліку доходів державного бюджету в територіальних управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі за балансовим рахунком N 3111;

Nr - річні розрахункові обсяги надходження доходів загального фонду державного бюджету, визначені у додатку 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік",

Р - сума приросту на останню звітну дату (порівняно з 1 січня 2001 р.) надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), які адмініструються органами Державної податкової адміністрації та за рахунок яких відповідно до статті 42 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" здійснюється перерахування дотацій вирівнювання;

Sp - обсяг приросту невідшкодованих сум податку на додану вартість (за даними Державної податкової адміністрації").

Значення показників Р та Sp у розрахунках використовуються лише з додатним значенням.

При розрахунку обсягу додаткової дотації для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим знаменник у формулі не застосовується.

5. Перерахування сум додаткових дотацій бюджетам адміністративно-територіальних одиниць здійснюється щодекади управліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі на рахунки Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласних та фінансового управління Севастопольської міської держадміністрацій, відкриті в територіальних управліннях Державного казначейства, для їх подальшого розподілу.

6. Розподіл додаткових дотацій з державного бюджету між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом і бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетами районів здійснюється фінансовими органами за такою формулою:

Di = 2Dz*g*Fi/Fz,

де Di - обсяг щодекадної додаткової дотації бюджету Автономної Республіки Крим, обласному бюджету, бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району;

Dz - обсяг додаткової дотації, яка належить зведеному бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету області та м. Севастополя;

g - коефіцієнт розподілу додаткових дотацій між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом і бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетами районів. Для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів коефіцієнт g дорівнює 0,375, для обласних бюджетів - 0,125, для бюджету Автономної Республіки Крим - 0,625;

Fi - обсяг надходжень загального фонду державного бюджету (відповідно до статті 42 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік") у грошовій формі понад річні розрахункові обсяги, затверджені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами для бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району;

Fz - обсяг надходжень загального фонду державного бюджету у грошовій формі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік".

Значення показників Fz та Fi обчислюються з урахуванням суми приросту (порівняно з початком поточного року) надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), які адмініструються органами Державної податкової адміністрації та за рахунок яких відповідно до статті 42 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, а також приросту невідшкодованих сум податку на додану вартість.

Розрахунок щодекадних обсягів додаткових дотацій бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетам районів здійснюється фінансовими органами згідно з додатком до цього Порядку.

7. У разі коли неможливо визначити у розрізі міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районів обсяг надходження сум податків, зборів (обов'язкових платежів) від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які адмініструються Державною митною службою, ці надходження понад планові обсяги з урахуванням вимог пункту 6 цього Порядку визначаються для адміністративно-територіальної одиниці в цілому і зараховуються у розмірі 100 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і 50 відсотків до обласних бюджетів.

8. Розподіл додаткових дотацій між районним бюджетом та міськими (міст районного значення) бюджетами, селищними і сільськими бюджетами здійснюється фінансовими органами за формулою, визначеною у пункті 6 цього Порядку. Для міських (міст районного значення) бюджетів коефіцієнт розподілу g дорівнює 0,15.

9. Розподіл додаткових дотацій між міськими бюджетами (м. Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) та бюджетами районів у містах здійснюється у порядку визначеному міськими радами. У разі коли місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, розподіл додаткових дотацій здійснюється фінансовими органами за формулою) визначеною у пункті 6 цього Порядку.

10. Додаткові дотації перераховуються місцевим бюджетам щодекади в терміни, визначені міськими та районними фінансовими органами.

11. Зазначені надходження до бюджетів адміністративно-територіальних одиниць відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з державного бюджету понад обсяг дотації, визначений у додатку 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік", та спрямовуються за рішенням відповідних рад на фінансування соціальних видатків.

12. Результати остаточних розрахунків за додатковими дотаціями 2001 року відносяться на взаємні розрахунки між бюджетами.

13. Недоотримані або надміру перераховані місцевим бюджетам додаткові дотації підлягають за даними річного звіту за 2001 рік урегулюванню у 2002 році в рахунок належних місцевим бюджетам трансфертних платежів або стягненню згідно із законодавством.

14. Органи державної податкової служби за окремим запитом надають управлінням Державного казначейства інформацію за даними особових рахунків платників податків про наявність надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), передбачених статтею 42 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ), та невідшкодованих сум податку на додану вартість за формою, погодженою Державним казначейством з Державною податковою адміністрацією.

15. Органи Державного казначейства щодекади надають місцевим фінансовим органам інформацію про фактичне надходження доходів у грошовій формі до загального фонду державного бюджету, що визначені статтею 42 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік".

Зразок                                                                                                                                          Додаток до Порядку

Затверджено
Керівник фінансового органу
__________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"____" ________________2001 р.

Розрахунок
обсягів щодекадний додаткових дотацій бюджетам міст
республіканського Автономної Республіки Крим,
обласного значення, бюджетам районів
________________________області

станом на_____ ____________2001 року

    -----------------------------------------------------------------------
N |Назва міста |Обсяг додаткової |Затверджений |Фактичне |
п/п|республі- |дотації, яка |Верховної Радою |надходження |
|канського |належить |Автономної |на звітну |
|Автономної |зведеному бюджету|Республіки Крим, |дату доходів |
|Республіки Крим,|Автономної |обласною, міською|у грошовій |
|обласного |Республіки Крим, |(м. Севастополя) |формі до |
|значення та |бюджету області |радою на 2001 рік|загального |
|району |та м. Севасто- |обсяг надходження|фонду |
| |поля, визначений |загальнодержавних|державного |
| |згідно з пунктом |податків, зборів |бюджету, |
| |6 Порядку (Dz) |(обов'язкових |за рахунок |
| | |платежів), за |яких |
| | |рахунок яких |здійснюється |
| | |здійснюється |перерахування|
| | |перерахування |дотацій |
| | |дотацій |вирівнювання |
| | |вирівнювання | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
---+----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---+----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | |
---+----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | |
---+----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

    -----------------------------------------------------------------
Сума приросту|Обсяг |Розрахункові|Розрахункові |Обсяг
на останню |приросту|надходження |надходження |додаткових
звітну дату |на |фактичних |фактичних |дотацій
надміру |останню |доходів |доходів |(підсумок
сплачених |звітну |загального |загального |гр.3*g*
податків, |дату |фонду |фонду |*відповідний
зборів |невід- |державного |державного |рядок гр.9/
(обов'язкових|шкодо- |бюджету у |бюджету у |/гр. підсумок
платежів), |ваних |грошовій |грошовій |гр.9) (Di)
за рахунок |сум |формі понад |формі понад |
яких |податку |річні |річні обсяги, |
здійснюється |на |обсяги, |що застосо- |
перерахування|додану |затверджені |вуються у |
дотацій |вартість|Законом |розрахунку |
вирівнювання | |України |додаткових |
| |"Про |дотацій |
| |державний |(додатні |
| |бюджет |значення гр.В)|
| |України |(Fi; Fz) |
| |на 2001 рік"| |
| | (гр.5-гр.6 | |
| | 7гр.-4гр.) | |
-------------+--------+------------+--------------+--------------
6 | 7 | 8 | 9 | 10
-------------+--------+------------+--------------+--------------
| | | |
-------------+--------+------------+--------------+--------------
| | | |
-------------+--------+------------+--------------+--------------
| | | |
-----------------------------------------------------------------

Усього

Начальник бюджетного управління (відділу)

________________                           
        (підпис)   
__________________________________________
                       (ініціали та прізвище)