Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Державний бюджет України на 1993 рік

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 20, ст.212 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3092-XII від 09.04.93, ВВР, 1993, N 20, ст.2
13 )

( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 43-93 від 30.04.93, ВВР, 1993, N 26, ст
.281
Законом
N 3355-XII від 01.07.93, ВВР, 1993, N 34, ст.3
56 )

Верховна Рада України постановляє:

Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1993 рік по доходах у сумі 4632428,6 млн. карбованців, по видатках - у сумі 5615726,7 млн. карбованців, граничний розмір дефіциту - 983298,1 млн. карбованців.

Національному банку України видати кредит Міністерству фінансів на покриття дефіциту бюджету строком на 7 років.

Стаття 2. Установити доходи Державного бюджету України на 1993 рік по основних видах надходжень у таких сумах:

  (млн. крб.)
Податок на добавлену вартість
Податок на доходи підприємств і організацій
Акцизний збір
Державне мито
1054062,3
600317,5
369935
2751,2
Надходження від зовнішньоекономічної
діяльності
- разом
в тому числі:
доходи від експорту продукції
вивізне (експортне) мито
митні доходи

1005592,6

600503,1
286489,5
118600
Відрахування на геологорозвідувальні роботи 115000
50 відсотків надходжень коштів від
приватизації майна державних підприємств

650000
Мобілізація коштів для фінансування структурної
перебудови економіки (25 відсотків
амортвідрахувань)


73020
Надходження коштів від продажу військового
майна

50000
Внески підприємств та господарських
організацій до Фонду для здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення611300
Збори на інші неподаткові доходи
з них:
санкції за порушення податкового
законодавства
повернення бюджетних позичок та проценти
за користування ними
100450


50000

2080

Стаття 3. Установити в Державному бюджеті України на 1993 рік асигнування на здійснення таких заходів:

  (млн. крб.)
Соціальний захист населення - разом
з них:
грошова допомога біженцям та переселенцям
надання пільгового кредиту членам
житлово-будівельних кооперативів та
індивідуальним сільським забудовникам
621925,3

150


20831,7
соціальне забезпечення
в тому числі:
- пенсії військовослужбовцям та особам
начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ
- перерахування до Пенсійного фонду
на виплати:
пенсій військовослужбовцям рядового,
сержантського і старшинського складу
строкової служби та їх сім'ям
допомога на дітей від 1,5 до 3 років
- перерахування до Фонду соціального
захисту інвалідів
- утримання будинків-інтернатів та інших
установ соціального забезпечення
- установка телефонів учасникам війни
350175,7133440
53842
52164

93699

16407,7
623
Фінансування заходів, пов'язаних із
здійсненням державного регулювання цін
(державна дотація на газ, торф,
медикаменти, будівельні матеріали для
індивідуальних забудовників та житлово-
будівельних кооперативів, здешевлення
вартості будівництва житла молодіжними
житловими комплексами, житлово-комунальне
господарство (відшкодування різниці в цінах
на обслуговування ліфтів у будинках житлово-
будівельних кооперативів, збитки житлово-
комунального господарства Академії наук
України), послуги авіаліній)
250767,8
Фінансування соціально-культурних закладів
і установ - разом
в тому числі:
освіти
культури
охорони здоров'я
фізичної культури та молодіжних заходів
з них:
створення матеріально-технічної бази для
підготовки спортсменів України до XVII
зимових (1994 р.) та XXVI літніх (1996 р.)
Олімпійських ігор

686552,6

459247,1
99292,7
104723,8
18789
1500
Фінансування відомчих закладів соціально-
культурної сфери

4500
Фінансування науки 177708
Державні капітальні вкладення у розвиток
галузей і структурну перебудову економіки
з них:
на розвиток агропромислового комплексу
Народне господарство - разом
з них:
- бюджетні позички
в тому числі на капітальні вкладення
- фінансування геологорозвідувальних робіт
- фінансування заходів по конверсії
підприємств оборонного комплексу і
створення нових видів цивільної продукції
- фінансування Національної космічної
програми
- створення потужностей по переробці брухту
і відходів дорогоцінних металів
- землевпорядкування, протиепізоотичні заходи,
експлуатація та утримання зрошувальних систем,
ветеринарної мережі та інші витрати системи
агропромислового комплексу
- проведення земельної реформи
- відшкодування подорожчання племінної
худоби
- відшкодування витрат по оплаті сортових
надбавок за елітне насіння
- рекультивація та докорінне поліпшення
земель
- охорона навколишнього природного середовища
з них утримання місцевих природоохоронних
органів
- ведення лісового господарства, охорона і
захист лісів
- фінансова допомога і часткова сплата
процентів по виданих кредитах:
підприємцям
селянським (фермерським) господарствам
колективним сільськогосподарським
підприємствам

- забезпечення державних резервів
- компенсація різниці в цінах по вугіллю
- заходи щодо виведення ЧАЕС з експлуатації
та будівництво м. Славутича

292961

136227
1282795,2

108565
78565
115000


186520

36000

9310,337641
888

39235

60165

1239,2
3275

1888

28155


2500
13500

800
72563
491400

5200
Фінансування житлово-комунального та шляхового
господарства - разом
в тому числі:
- капітальний ремонт житлового фонду
- благоустрій міст
- ремонт та утримання шляхів

20201,6

162,4
39,2
20000
Реставрація пам'яток архітектури 3195,2
Заходи, пов'язані з поверненням
кримськотатарського, німецького та інших
депортованих народів
з них капітальні вкладення


23802
17900
Фінансування оборони - разом
в тому числі:
Міністерство оборони
Національна гвардія
Прикордонні війська
Штаб і війська цивільної оборони
544256,2

485569,2
16413
38158
4116
Фінансування будівництва житла для
військовослужбовців за рахунок коштів від
продажу військового майна
Правоохоронні, митні органи, податкова
служба - разом
в тому числі:
Служба безпеки України
органи Міністерства внутрішніх справ
установи і підприємства Міністерства
внутрішніх справ по виконанню покарань
Управління держохорони
митні органи
місцеві державні податкові інспекції


50000

324610,9

42461
176148

41034
1661
14952,7
48354,2
Утримання органів законодавчої, виконавчої
та судової влади - разом
в тому числі:
законодавчої влади
виконавчої влади
судової влади

126644,8

3676,6
100471,7
22496,5
Прокуратура 16576,2
Придбання обладнання для виробництва цінних
паперів та документів суворого обліку

1459,4
Будівництво потужностей по виготовленню
власної валюти

7100
Зовнішньоекономічна діяльність - разом
в тому числі:
платежі по кредитних угодах під гарантії
Уряду
витрати по зовнішньоекономічній діяльності
405592,6


81984,3
323608,3
Інші видатки
з них:
карбування монет
38529,2

7000
Резервний фонд Кабінету Міністрів України 80000
Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціальним
захистом населення


611300
Поповнення оборотної касової готівки 100000
з них капітальні вкладення 196000
Фінансування Програми стабілізації економіки:
Республіки Крим
м. Севастополя

57000
28850
Сплата процентів Національному банку України
за кредит

42800
Субвенції місцевим бюджетам 68066,5

Стаття 4. Затвердити на 1993 рік нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до бюджетів Республіки Крим та бюджетів областей, міст Києва і Севастополя у таких розмірах (процентах від загальної суми):Податок на доходи
підприємств і
організацій
Акцизний
збір
Податок на
добавлену
вартість
Республіка Крим
Області:
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь
100

100
100
25
25
100
100
50
50
100
100
50
50
100
50
25
100
100
100
25
100
50
50
100
50
50
100
100

50
100
10
10
100
100
50
50
100
50
50
50
50
50
10
100
100
50
50
100
100
50
100
50
50
100
100

89,7
100
24,3
22,1
100
100
60,3
68,9
100
95,7
35,7
38,6
62,1
41,1
35,6
100
100
90,7
27,1
74,2
63,6
76,5
100
23,1
36,1
100

Стаття 5. Затвердити у складі видатків Державного бюджету України субвенції бюджетам Республіки Крим, областей і міста Севастополя у сумі 68066,5 млн. карбованців на фінансування видатків місцевих бюджетів, що не покриваються доходами, у тому числі:

  (млн. крб.)
Республіка Крим
Області:
Волинська
Житомирська
Закарпатська
Київська
Рівненська
Сумська
Чернівецька
м. Севастополь
10 280

12304,8
2430,7
13853,7
11742,2
4868,5
3460,8
7607,9
1517,9

Стаття 6. Установити, що в 1993 році:

а) розмежування частини загальнодержавних податків і зборів між республіканським бюджетом Республіки Крим, обласним бюджетом та бюджетами районів і міст визначається Верховною Радою Республіки Крим, обласною, Київською і Севастопольською міськими Радами народних депутатів;

б) регулюючими доходами між усіма рівнями місцевих бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя є прибутковий податок з громадян, а також частина плати за землю в розмірі 40 відсотків від загальної її суми, яка відповідно до Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (стаття 20) повинна централізуватись на спеціальних бюджетних рахунках України, Республіки Крим і областей;

в) кошти від реалізації зброї, військової техніки і майна, а також передачі в оренду основних фондів, рухомого і нерухомого майна Збройних Сил зараховуються до державного бюджету і спрямовуються на їх утримання та будівництво житла для військовослужбовців;

г) виручка від реалізації конфіскованого митними органами майна зараховується до державного бюджету і спрямовується на утримання та розвиток митної служби;

д) внески підприємств, установ і організацій на соціальне страхування, відрахування до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, а також обов'язкові внески до Фонду сприяння зайнятості населення провадяться у порядку і розмірах, встановлених у 1992 році;

ж) відрахування до Фонду сприяння зайнятості населення з місцевих бюджетів здійснюються за розмірами, що визначаються самостійно відповідними Радами народних депутатів.

Стаття 7. Установити на 1993 рік, починаючи з 15 квітня, ставку податку на добавлену вартість у розмірі 28 процентів до оподатковуваного обороту, який не включає податок на добавлену вартість. ( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93 )

Стаття 8. Відновити дію Закону України "Про оподаткування доходів підприємств і організацій" ( 2146-12 ), починаючи з 1 квітня 1993 року.

Стаття 9. Збільшити в 30 разів мінімальну ставку земельного податку, встановлену статтею 5, і податку за земельні ділянки, встановлені статтями 7, 8 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ), а також середні ставки податку, встановлені статтями 5 і 6 цього Закону.

Стаття 10. Установити на 1993 рік, що 50 відсотків надходження коштів від приватизації майна державних підприємств зараховуються до Державного бюджету і спрямовуються на фінансування структурної перебудови економіки.

Стаття 11. Залучити до Державного бюджету для кредитування у 1993 році структурної перебудови базових галузей народного господарства 25 відсотків амортизаційних відрахувань державних підприємств і господарських організацій незалежно від їх підпорядкування, крім підприємств і організацій агропромислового комплексу. Встановити, що підприємства Мінмашпрому України спрямовують їх до Державного фонду сприяння конверсії. ( Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3355-12 від 01.07.93 )

Стаття 12. Списати у 1993 році за рахунок коштів державного бюджету заборгованість по кредитах, одержаних підприємствами, організаціями агропромислового комплексу до 1 вересня 1990 року, в сумі 2500 млн. карбованців.

Стаття 13. Установити на 1993 рік розмір оборотної касової готівки по Державному бюджету в сумі 100000 млн. карбованців.

Стаття 14. Установити на 1993 рік, що фінансування матеріально-технічної бази і соціальної сфери вугільної промисловості в сумі 110 млрд. крб. здійснюється за рахунок коштів галузі, яка звільняється від оподаткування доходів.

Стаття 15. Погашення процентів по позичках агропромислового комплексу в сумі 46,8 млрд. крб. відшкодовується за рахунок дивідендів, що припадають на долю держави як акціонера банку "Україна" АК.

Стаття 16. Фінансування творчих спілок та соціальний захист діячів літератури і мистецтва (1,545 млрд. крб.) здійснювати в межах коштів, передбачених в бюджеті по галузі "Культура".

Стаття 17. Фінансування Міністерства оборони України здійснювати тимчасово протягом квітня в межах асигнувань, затверджених Державним бюджетом України на 1993 рік.

Остаточну суму фінансування на 1993 рік визначити після затвердження Воєнної доктрини і програми скорочення Збройних Сил України.

Стаття 18. Установити, що в тих випадках, коли суб'єкти законодавчої ініціативи та інші суб'єкти права вносять до Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України пропозиції про надання пільг щодо оподаткування підприємств, організацій або виділення додаткових асигнувань з бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків державного бюджету.

Стаття 19. Установити, що додаткові витрати відповідно до рішень, що приймаються Верховною Радою Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими та місцевими Радами народних депутатів усіх інших рівнів, можуть здійснюватись тільки за умови вишукання ними додаткових фінансових ресурсів відповідних регіонів.

Стаття 20. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін ліквідувати фонди, які фінансуються з бюджету, передавши їх функції відповідним структурам державного управління.

Стаття 21. Кабінету Міністрів України:

здійснювати фінансування видатків, передбачених Законом "Про Державний бюджет України на 1993 рік", з урахуванням змін індексу цін в межах наявних фінансових ресурсів бюджету;

виходячи з уточнених показників Індикативного плану економічного і соціального розвитку визначити показники доходної, видаткової частин бюджету та нормативних відрахувань від загальнодержавних податків;

інформувати Верховну Раду України щоквартально про надходження до Державного бюджету доходів, виконання видаткової частини бюджету та зміни їх обсягів, обумовлених інфляційними процесами.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 9 квітня 1993 року
N 3091-XII