Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 436-IV від 16.01.20
03, ВВР, 2003, № 18, № 19-20,
N 21-22, ст.144 )

Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про підприємства в Україні"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 24, ст.252 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3716-XII від 16.12.93, ВВР, 1994, N 3, ст.
14 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про підприємництво" (2697-12) Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України "Про підприємства в Україні" (887-12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 17, ст.209, N 38, ст.562, N 39, ст.574) такі зміни і доповнення:

1. У статті 6:

абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Державна реєстрація підприємства провадиться у виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради народних депутатів або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням підприємства";

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Для державної реєстрації підприємства органу, який провадить реєстрацію, подаються документи, перелік яких визначається законодавчими актами України";

абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

"Державна реєстрація підприємств здійснюється не пізніше 15 днів від дня подання заяви з доданням необхідних документів органу, що провадить реєстрацію";

абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

"Одержані кошти зараховуються до позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування за місцем реєстрації підприємства".

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Закону N 3716-12 від 16.12.93 )

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 4 травня 1993 року
N 3170-XII