Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 17 від 18.05.93
м.Київ

Про внесення змін і доповнень до Інструкції про
прибутковий податок з громадян

У зв'язку з прийняттям Декрету Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 р. N 43-93 "Про внесення змін і доповнень до деяких декретів Кабінету Міністрів України про податки" НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни і доповнення до Інструкції "Про прибутковий податок з громадян", що затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 р. N 12, згідно з додатком.

2. Начальнику Управління оподаткування доходів громадян, майна та землі Бондаренку Ю.Г. та начальнику юридичного відділу Лонюку I.I. у триденний термін забезпечити внесення до зазначеної Інструкції змін і доповнень та подати для державної реєстрації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника - Мороза В.А.

Заступник міністра фінансів, начальник Головної державної податкової інспекції України В.П.Тентюк

Додаток
до наказу Головної державної
податкової інспекції України
від 18 травня 1993р. N 17

Зміни і доповнення, що вносяться
до Інструкції "Про прибутковий податок з громадян"

1. Частину четверту пункту 2 доповнити словами "крім доходів, одержаних від сільськогосподарських підприємств, які визначаються за цінами продажу продукції державі".

2. Пункт 5 доповнити підпунктами 5.15, 5.16, 5.17 і 5.18 такого змісту:

"5.15. суми, одержувані працівниками на відшкодування шкоди, заподіяної їм каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків, а також у зв'язку із втратою годувальника;

5.16. суми, одержувані громадянами за здавання ними крові, від інших видів донорства, за здавання грудного молока;

5.17. вартість путівок на лікування, відпочинок та у дитячі оздоровчі табори, крім туристських та міжнародних;

5.18. суми, одержувані громадянами від органів статистики за ведення записів сімейних бюджетів".

3. Підпункт 5.11 доповнити частиною третью такого змісту: "Суми матеріальної допомоги, включаючи вартість речових призів та подарунків, що надається в інших випадках, у межах дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати на рік включно".

4. Підпункт 6.4 доповнити цифрами 5, 6 і 7 такого змісту: "5) батьків і одного з подружжя військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісті при виконанні службових обов'язків;

6) одного з батьків, який виховує інваліда з дитинства,і батьків, які виховують двох і більше інвалідів з дитинства, що проживають разом з ними і потребують постійного догляду;

7) громадян, реабілітованих відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" ( 962-12 )".