Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про відповідальність за порушення порядку
провезення за кордон товарів народного споживання

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1990, N 34, ст.501 )

З метою запобігання незаконному вивезенню з Української РСР товарів народного споживання, що спричиняє дестабілізацію внутрішнього споживчого ринку, виникнення соціальної напруженості в прикордонних районах, Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

1. Встановити, що провезення громадянами за кордон товарів народного споживання понад установлені норми, чи товарів, заборонених до вивезення з СРСР або Української РСР, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді конфіскації цих товарів.

Справи про зазначені правопорушення розглядаються начальниками митниць або їх заступниками.

2. У зв'язку з цим внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1986 р., N 15, ст.326; N 27, ст.539; N 52, ст.1057; 1987 р., N 25, ст.453; 1988 р., N 52, ст.1184; 1989 р., N 19, ст.182; 1990 р., N5, ст.60; N 12, ст.194) такі зміни і доповнення:

1) доповнити Кодекс статтею 208-1 такого змісту:

"Стаття 208-1. Незаконне провезення через кордон
товарів народного споживання

Провезення громадянами через кордон товарів народного споживання понад установлені норми чи товарів, заборонених до вивезення з СРСР або Української РСР (якщо ці дії не підпадають під ознаки статті 209 цього Кодексу), - тягне за собою конфіскацію цих товарів";

2) у статті 234 цифри і слово "208 і" замінити цифрами і словом "208, 208-1 і";

3) в останньому абзаці пункту 2 статті 313 слово і цифри "статтею 209" замінити словом і цифрами "статтями 208-1, 209".

3. Раді Міністрів Української РСР визначити порядок реалізації конфіскованих товарів народного споживання та розподілу одержуваних коштів.

4. Цей Указ набирає чинності з 10 серпня 1990 року.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м.Київ, 3 серпня 1990 року
N 158-XII