Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до Кодексу
Української РСР про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 47, ст.648 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст.415, N 24, ст.553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057; 1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст. ст.453, 454, N 35, ст.674, N 49, ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст.1184; 1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст.59, 60, N 12, ст.194, N 18, ст.278, N 20, ст. 313, N 22, ст.367, N 34, ст. 501; 1991 р., N 7, ст.45, N 11, ст.106) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити Кодекс статтями 165-1 і 244-2 такого змісту:

"Стаття 165-1. Порушення порядку обчислення і сплати внесків
на соціальне страхування

Приховування (заниження) службовою особою підприємства, установи, організації фонду оплати праці, з якого обчислюються внески на соціальне страхування, порушення встановленого порядку витрачання коштів на це страхування та строків перерахування внесків до відповідних фондів, а також несвоєчасне подання або неподання за встановленою формою бухгалтерських звітів та інших документів про нарахування і сплату внесків на соціальне страхування -

тягнуть за собою накладення штрафу від одного до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до восьми мінімальних розмірів заробітної плати";

"Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України та Фонду
соціального страхування України

Органи Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку обчислення і сплати внесків на соціальне страхування (стаття 165-1).

Від імені Пенсійного фонду України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право голова правління Пенсійного фонду України та його заступники, начальники Кримського республіканського, обласних і Київського міського управлінь цього фонду та їх заступники.

Від імені Фонду соціального страхування України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України та його заступники, директори виконавчих дирекцій Кримського республіканського, обласних, Київського міського відділень цього Фонду та їх заступники".

2. У частині другій статті 255 Кодексу цифри "222-244" замінити цифрами "222-244, 244-2".

Президент України Л. КРАВЧУК

м.Київ, 16 жовтня 1992 року
N 2704-XII