Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до Кодексу
України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 25, ст. 104 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити Кодекс статтею 195-4 такого змісту:

"Стаття 195-4. Порушення порядку виробництва, придбання,
зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і
спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами

Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами, -

тягне за собою накладення штрафу від 0,25 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією електрошокових пристроїв і спеціальних засобів.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією електрошокових пристроїв і спеціальних засобів".

2. Статті 174, 190-195 викласти в такій редакції:

"Стаття 174. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи
пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених
для цього місцях або з порушенням установленого порядку

Стрільба з вогнепальної чи холодної метальної зброї або пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду в населених пунктах і в не відведених для цього місцях, а також у відведених місцях з порушенням установленого порядку -

тягне за собою накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією зброї і бойових припасів або без такої";

"Стаття 190. Порушення громадянами порядку придбання,
зберігання, передачі іншим особам або продажу
вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї

Придбання, зберігання, передача іншим особам або продаж громадянами вогнепальної гладкоствольної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду без дозволу органів внутрішніх справ -

тягнуть за собою накладення штрафу від 0,15 до 0,25 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від 0,25 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією зброї.

Стаття 191. Порушення громадянами правил зберігання, носіння або
перевезення вогнепальної, холодної чи
пневматичної зброї і бойових припасів

Порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної гладкоствольної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду і бойових припасів громадянами, які мають дозвіл органів внутрішніх справ на зберігання зазначеної зброї, -

тягне за собою накладення штрафу від 0,15 до 0,25 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з оплатним вилученням зброї і бойових припасів або без такого.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від 0,25 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією зброї і бойових припасів або без такої.

Стаття 192. Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації)
вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік

Порушення громадянами встановлених строків реєстрації (перереєстрації) вогнепальної гладкоствольної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду або правил взяття їх на облік в органах внутрішніх справ у разі зміни місця проживання -

тягне за собою попередження або накладення штрафу від 0,15 до 0,25 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Стаття 193. Ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи
пневматичної зброї і бойових припасів

Ухилення від реалізації вогнепальної гладкоствольної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду і бойових припасів громадянами, у яких органами внутрішніх справ анульовано дозвіл на їх зберігання і носіння, -

тягне за собою накладення штрафу від 0,15 до 0,25 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з оплатним вилученням зброї і бойових припасів.

Стаття 194. Порушення працівниками торговельних підприємств
(організацій) порядку продажу вогнепальної,
холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів

Продаж працівниками торговельних підприємств (організацій) вогнепальної гладкоствольної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду і бойових припасів підприємствам, установам, організаціям та громадянам, що не мають на це відповідного дозволу органів внутрішніх справ, -

тягне за собою накладення штрафу від 0,25 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Стаття 195. Порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил зберігання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів

Порушення правил зберігання або перевезення вогнепальної чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду і бойових припасів працівниками підприємств, установ, організацій, відповідальними за їх охорону, а так само використання ними зазначеної зброї і бойових припасів не за призначенням -

тягнуть за собою накладення штрафу від 0,25 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

3. У статті 195-1:

у частині першій слова "від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами та цифрами "від 0,15 до 0,25 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

у частині другій слова "від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами та цифрами "від 0,25 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

4. У статті 195-2:

назву та частину першу після слова "придбання" доповнити словом "зберігання";

у частині першій слова "від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати" та "від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити відповідно словами та цифрами "від 0,15 до 0,25 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" та "від 0,25 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

у частині другій слова "від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати" та "від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити відповідно словами та цифрами "від 0,25 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" та "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

5. У статті 195-3:

у частині першій слова "від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами та цифрами "від 0,25 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

у частині другій слова "від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами та цифрами "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

6. У статті 218 ( 80732-10 ):

у частині першій виключити цифри "174", а цифри "189-196" замінити цифрами "189, 189-1, 196";

у частині другій виключити цифри "174", а цифри "190-196" замінити цифрами "196".

7. У статті 219:

виключити цифри "174" і "190-195".

8. У статті 222:

частину першу після цифр "173" доповнити цифрами "174", а після цифр "181-2" - цифрами "190-195-4";

пункт перший частини другої після цифр "173" доповнити цифрами "174", а після цифр "181-2" - цифрами "190-195-4".

9. Частину четверту статті 265 викласти в такій редакції:

"При вчиненні порушень, передбачених статтями 174, 190 - 195-4 цього Кодексу ( 80731-10 ), працівник міліції має право вилучити вогнепальну, пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду та холодну зброю, бойові припаси, електрошокові пристрої і спеціальні засоби. Працівник міліції має право провести особистий огляд і огляд речей порушника в порядку, встановленому статтею 264 цього Кодексу. До особи, яка вчинила правопорушення під час виконання службових обов'язків, вилучення зброї, особистий огляд і огляд речей застосовуються лише у невідкладних випадках".

10. Частину другу статті 311 виключити.

11. В абзаці другому пункту 2 статті 313 слово і цифри "статтями 195-1-195-3" замінити словом і цифрами "статтями 195-1 -195-4".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 25 квітня 1996 року
N 148/96-ВР