Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до Кримінального,
Кримінально-процесуального кодексів України і Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо
посилення відповідальності за посягання на життя,
здоров'я і майно суддів, працівників правоохоронних
органів, осіб, які беруть участь в охороні
громадського порядку, та громадян

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 46, ст.249 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001
- набуває чинності
01.09.2001 )

З метою посилення відповідальності за посягання на життя, здоров'я і майно суддів, працівників правоохоронних органів, осіб, які беруть участь в охороні громадського порядку, та громадян Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. У частині першій статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) цифри "176-5" виключити.

III. У статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):

у назві та абзаці першому слова "народного дружинника" замінити словами "члена громадського формування з охорони громадського порядку", а слова "чи образа його" виключити;

в абзаці другому слова "в розмірі двохсот карбованців" замінити словами "до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 2 жовтня 1996 року
N 388/96-ВР