Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дію Закону України
"Про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про пенсійне забезпечення"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 29, ст.304 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 3550-12 від 22.10.93, В
ВР, 1993, N 44, ст. 423
Законом
N 305/95-ВР від 13.07.
95, ВВР, 1995, N 30, ст. 233
Постановою ВР
N 36/96-ВР від 07.02.
96, ВВР, 1996, N 8, ст. 37 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 3284-12 ) з дня його опублікування. (Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 3550-12 від 22.10.93)

2. Установити на 1993 рік, починаючи з 2 липня:

а) тарифи обов'язкових внесків на державне соціальне страхування:

для підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання, виду діяльності та галузевої належності, об'єднань громадян, громадян-підприємців за найманих працівників - 37 відсотків фонду оплати праці, включаючи всі витрати на оплату праці незалежно від джерела фінансування, які визначаються згідно з нормативними актами про склад коштів, що спрямовуються на зазначені цілі, а також інших виплат, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян (крім винагород, що виплачуються за договорами цивільно-правового характеру, а також виплат відповідно до переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховуються страхові внески та які не враховуються при визначенні середньомісячного заробітку для обчислення пенсій, що затверджується Кабінетом Міністрів України); ( Абзац другий підпункту "а" пункту 2 в редакції Постанови ВР N 36/96-ВР від 07.02.96 )

для громадських організацій пенсіонерів та інвалідів, підприємств, установ і навчальних закладів, створених за рахунок коштів цих організацій для розв'язання їх статутних завдань, а також підприємств, установ і організацій, де інваліди становлять більш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, - 5 відсотків фонду оплати праці;

б) обов'язкові страхові внески до Пенсійного фонду України в розмірі:

для працюючих громадян - 1 відсоток розміру оплати праці; для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, а також адвокатів, їх помічників, приватних нотаріусів та інших громадян, діяльність яких заснована на приватній власності фізичної особи та виключно на її праці, - 33,6 відсотка суми доходу; ( Абзац третій підпункту "б" пункту 2 в редакції Постанови ВР N 36/96-ВР від 07.02.96 )

для підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання, виду діяльності і галузевої належності, об'єднань громадян, громадян-підприємців, які використовують найману працю, - у розмірі 33,3 відсотка суми винагород, які виплачуються громадянам за договорами цивільно-правового характеру;

для громадян, які відповідно до пункту "а" частини третьої статті 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) бажають зарахувати до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію, періоди трудової діяльності, коли працівник не підлягав соціальному страхуванню, - 33, 3 відсотка середньомісячного заробітку працівника відповідної галузі народного господарства на час призначення пенсії за кожний місяць роботи, зазначений заявником. ( Абзац підпункту "б" пункту 2 в редакції Закону N 305/95-ВР від 13.07.95 )

Внески, передбачені в цьому пункті, сплачуються одночасно з одержанням коштів в установах банків на виплату заробітної плати. У разі недостатності коштів видача їх на виплату заробітної плати і перерахування внесків до Пенсійного фонду України проводяться у пропорційних сумах. ( Абзац пункту 2 в редакції Постанови ВР N 36/96-ВР від 07.02.96 )

Платники обов'язкових страхових внесків, зазначені в підпункті "а" і абзаці третьому підпункту "б" цього пункту, зобов'язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування України. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 305/95-ВР від 13.07.95 ) ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 3550-12 від 22.10.93 )

3. Надати право начальникам республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь та їх заступникам, начальникам районних, міських і районних у містах відділів Пенсійного фонду України, директорам виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування України і його відділень та їх заступникам припиняти операції підприємств, установ, організацій, громадян-підприємців на рахунках в установах банків у разі відмови їх від реєстрації як платників внесків до зазначених фондів. (Пункт 3 в редакції Постанови ВР N 36/96-ВР від 07.02.96)

4. Визнати такими, що втратили чинність:

абзаци перший - четвертий пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 6 грудня 1991 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1931-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст.11);

пункт 12 Постанови Верховної Ради України від 21 лютого 1992 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про оподаткування доходів підприємств і організацій" ( 2147-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 23, ст.334).

Голова Верховної Ради України I.ПЛЮЩ

м.Київ, 17 червня 1993 року
N 3290-XII