Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 29, ст.308 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2121-III від 07.12.20
00, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів:

1. Доповнити пункт 8 статті 17 Закону України "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ) ( Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414 ) словами "та витрачанням виділених бюджетних коштів".

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000 )

3. Пункт 1 статті 5 Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440) викласти в такій редакції:

"1. Підставою для порушення справи про банкрутство є письмова заява будь-кого з кредиторів, боржника, органів державної податкової служби або державної контрольно-ревізійної служби до арбітражного суду".

4. Частину першу пункту 1 статті 32 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272) після слів "податкова інспекція" доповнити словами "державна контрольно-ревізійна служба".

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 17 червня 1993 року
N 3292-XII