Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дію Закону
України
"Про карантин рослин"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 34, ст.353 )

Верховна Рада України постановляє:

1. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ) законодавчі та інші нормативні акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Кабінету Міністрів України до 1 грудня 1993 року:

- підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про зміни і доповнення до законодавчих актів України, що випливають із Закону України "Про карантин рослин";

- привести рішення Уряду України у відповідність з цим Законом;

- забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.

Відповідно до компетенції видати правові акти, передбачені Законом України "Про карантин рослин":

- до 1 жовтня 1993 року затвердити Статут державної служби з карантину рослин України;

- до 1 вересня 1993 року затвердити Положення про формений одяг інспекторів з карантину рослин, порядок і строки його носіння;

до 1 листопада 1993 року затвердити розцінки на інспектування підкарантинних матеріалів, платних послуг підприємствам, організаціям та громадянам;

- до 1 січня 1994 року вирішити питання щодо членства України в міжнародних організаціях по карантину і захисту рослин.

Голова Верховної Ради України I.ПЛЮЩ

м.Київ, 30 червня 1993 року
N 3349-XII