Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 липня 1998 р. N 1017
Київ

Питання державної реєстрації творчих спілок

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 501 від 16.03.20
00 )

Відповідно до статті 10 Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" ( 554/97-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

розміри і порядок справляння плати за державну реєстрацію творчих спілок;

зразок свідоцтва про державну реєстрацію творчої спілки.

2. Міністерству юстиції забезпечити виготовлення бланків свідоцтв про державну реєстрацію творчих спілок.

Перший віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 липня 1998 р. N 1017

Розміри і порядок
справляння плати за державну реєстрацію творчих спілок

1. Установлюються такі розміри плати за державну реєстрацію: всеукраїнської творчої спілки - десять неоподатковуваних


                                                                                                                                                                                   
мінімумів доходів
громадян
територіального осередку
всеукраїнської творчої спілки
та регіональної (місцевої)
творчої спілки
- п'ять неоподатковуваних
мінімумів доходів
громадян

2. За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки, її територіального осередку та регіональної (місцевої) творчої спілки встановлюється плата в розмірі 50 відсотків суми реєстраційного збору, визначеного згідно з пунктом 1.

3. Кошти, одержані від державної реєстрації та видачі дублікатів свідоцтв про державну реєстрацію всеукраїнських творчих спілок, їх територіальних осередків і регіональних (місцевих) творчих спілок, зараховуються до державного бюджету. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 501 від 16.03.2000 )

( Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 501 від 16.03.2000 ) 4. Кошти в розмірі 50 відсотків, одержані від видачі дублікатів свідоцтв про державну реєстрацію всеукраїнських творчих спілок, зараховуються до Державного бюджету України, а їх територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок - до відповідних місцевих бюджетів. Решта суми збору за реєстрацію зараховується на відповідний рахунок органів, що здійснили державну реєстрацію творчих спілок.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 липня 1998 р. N 1017

Зразок

Державний Герб України

Україна

Свідоцтво

Про державну реєстрацію творчої спілки

(Зворотний бік)                                                                                                                                                  

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію творчої спілки
______________________ 199 р.

назва творчої спілки

Статус творчої спілки
_______________________________________

Вищий орган управління
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Територія, на яку поширюється діяльність
творчої спілки
________________________________________
________________________________________


Керівник реєструючого органу
_________________
Мета діяльності
____________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
МП