Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 лютого 1996 р. N 163
Київ

( Постанову відмінено згідно Постанови КМ
N 501 від 16.03.20
00 )

Про загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 478 від 29.04.
96 )

Відповідно до статті 13 Закону України "Про енергозбереження" (74/94-ВР) і на виконання Указу Президента України від 26 липня 1995 р. N 666 "Про утворення Державного комітету України з енергозбереження" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Створити загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження. Затвердити Положення про загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження, що додається.

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 478 від 29.04.96 )

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 1996 р. N 163

Положення
про загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження

1. Загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження (далі - Фонд) створено для фінансування та матеріально-технічної підтримки заходів щодо раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів.

2. Кошти Фонду використовуються для фінансування зазначених заходів, включаючи науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи у сфері енергозбереження, пайову участь у здійсненні програм структурної перебудови економіки, спрямованої на енергозбереження, розробку та впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання, надання кредитних пільг і субсидій для розробки й реалізації енергозберігаючих заходів і програм.

Кошти Фонду використовуються також для розвитку нетрадиційної енергетики, проведення державної енергетичної експертизи, організації підготовки та перепідготовки кадрів, розробки енергетичних стандартів, норм і нормативів, участі в оснащенні підприємств засобами обліку, контролю та управління енерговикористанням.

3. Кошти Фонду формуються за рахунок:

платежів за нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

добровільних внесків українських та іноземних юридичних осіб, громадян, осіб без громадянства та іноземних громадян;

інших надходжень, не заборонених законодавством України.

4. З метою розподілу коштів Фонду та забезпечення контролю за їх використанням Прем'єр-міністр України за поданням Держкоменергозбереження утворює раду Фонду в кількості 10 чоловік.

До складу ради Фонду входять представники Держкоменергозбереження, Мінекономіки, Мінфіну, Мінмашпрому, Міненерго, Мінпрому, Держжитлокомунгоспу.

Порядок проведення засідань ради Фонду та регламент її роботи визначається радою Фонду за погодженням з Прем'єр-міністром України.

5. Не використані у звітному році кошти Фонду вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються за призначенням.

Використання виділених з Фонду коштів не за призначенням є підставою для припинення їх видачі і стягнення виданих коштів до Фонду в безспірному порядку.

6. Кошти Фонду накопичуються і зберігаються на спеціальному поточному та валютному рахунках Держкоменергозбереження.