Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон відмінено згідно Закону
N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156
)

Про внесення доповнень до Декрету Кабінету Міністрів
України
"Про податок на добавлену вартість"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 27, ст.128 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести такі доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про податок на добавлену вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст.78, N 26, ст.281, N 34, ст.356; 1994 р., N 20, ст.120):

1. Статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:

"Платниками податку на добавлену вартість з реалізованих товарів (робіт, послуг) підприємствами та структурними підрозділами, що входять до складу залізниць і виконують роботи (надають послуги), пов'язані з основною діяльністю залізничного транспорту, є управління залізниць, при здійсненні інших видів господарської діяльності платниками податку на добавлену вартість з реалізованих товарів (робіт, послуг) є безпосередньо підприємства, що входять до складу Укрзалізниці".

2. Статтю 4 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6. Підприємства та структурні підрозділи, що входять до складу залізниць, обчислюють оподатковуваний оборот з реалізованих товарів (робіт, послуг), пов'язаних з основною діяльністю залізничного транспорту, виходячи з вартості наданих ними послуг щодо перевезення пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу, пошти (за місцем надходження платежів за надані послуги (доходних надходжень) незалежно від пункту їх кінцевого призначення) та інших послуг і виконаних робіт, а також реалізованих товарів, що включає податок на добавлену вартість за встановленою ставкою".

3. Пункт 1 статті 7 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Розрахунок податку на добавлену вартість щодо основної діяльності залізничного транспорту та його сплата до бюджету здійснюються централізовано управліннями залізниць".

4. Пункт 3 статті 8 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Кожне підприємство чи структурний підрозділ, що входить до складу залізниці за основною діяльністю, складає і подає управлінню залізниці декларацію щодо податку на добавлену вартість у порядку і в строки, встановлені чинним законодавством, та копію цієї декларації - податковим органам за місцем свого знаходження".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 травня 1996 року
N 173/96-ВР