Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 350-XIV від 23.12.
98, ВВР, 1999
,
N 5-6, ст.43
)

( Положення Закону щодо віднесення до відання Автономної
Республіки Крим визначення порядку організації
і
діяльності об'єднань громадян втратили чинність
на
підставі Рішення Конституційного Суду N 2-рп/98 від 03.03.98
)

Про Конституцію Автономної Республіки Крим

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 24, ст. 90 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 118/96-ВР від 04.04.96
ВВР, 1996, N 24, ст. 91 )

Стаття 1. Затвердити Конституцію Автономної Республіки Крим, прийняту Верховною Радою Автономної Республіки Крим, за винятком преамбули, частини другої статті 1, статей 6, 7, 9, 15, 40, 43, 46, 55, 71, частини першої статті 98, пунктів 8, 13, 22 частини другої статті 98, частини третьої статті 98, статей 99, 102, 105, частини третьої статті 107, статті 111, пунктів 11-18, 20 частини другої статті 113, пунктів 4, 5, 7, 8, частини другої статті 116, пунктів 7, 8 частини першої статті 118, статті 120, глави 22, статей 128, 133.

Стаття 2. Конституція Автономної Республіки Крим є органічною складовою частиною законодавства України і діє на всій її території. Зміни та доповнення до Конституції Автономної Республіки Крим приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим і набирають чинності після затвердження їх Верховною Радою України.

Стаття 3. Закон України "Про Автономну Республіку Крим" ( 95/95-ВР ) є чинним у тій частині, що не суперечить затвердженим статтям цієї Конституції, та діє нарівні з Конституцією Автономної Республіки Крим.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 4 квітня 1996 року
N 117/96-ВР