Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 вересня 1993 р. N 804
Київ

( Постанову відмінено згідно Постанови КМ
N 419 від 28.02.20
00 )

Про внесення змін і доповнень
до Положення про організацію
бухгалтерського обліку і
звітності в Україні

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ :

1. Внести до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250, такі зміни і доповнення :

1) у пункті 4:

абзац перший після слів "загальнодержавної власності " доповнити словом "Укоопспілка";

в абзаці другому вилучити слово "підвідомчих";

2) пункт 21 доповнити абзацем такого змісти:

" Інвентаризаційні різниці, що встановлені під час перевірок на підприємствах споживчої кооперації, регулюються у порядку, встановленому Укоопспілкою";

3) у пункті 32 після слів "загальнодержавної власності" доповнити словом "Укоопспілка";

4) пункт 39 доповнити абзацом такого змісту:

"Витрати, зазначені в абзаці першому цього пункту, списуються підприємствами споживчої кооперації у порядку, встановленому Укоопспілкою";

5) у підпункті 2 пункту 47 та абзаці другому пункту 48 цифри та слова "25 тис. українських карбованців" і "500 українських карбованців" замінити відповідно цифрами та словами "15 мінімальних розмірів заробітної плати" та "30 відсотків мінімального розміру заробітної плати";

6) пункт 72 доповнити абзацом такого змісту :

"Підприємство може встановлювати порядок, за яким виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається за вартістю відвантаженої продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених для сплати покупцем (замовником) розрахункових документах".

2. Ця постанова набуває чинності з 1 жовтня 1993 року.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО