Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо охорони прав на зазначення походження
товарів

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" ( 752-14 ) Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 36; 1999 р., N 32, ст. 266; 2001 р., N 8, ст. 37):

1) абзац п'ятий пункту 3 статті 6 викласти у такій редакції:

"кваліфікованими зазначеннями походження товарів, крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім'я осіб, які мають право користуватися такими зазначеннями";

2) пункт 1 статті 19 доповнити підпунктом "в" такого змісту:

"в) реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару, якщо раніше зареєстрований знак для товарів і послуг складається тільки з цього зазначення походження товару або містить його як елемент, крім випадків, коли власник такого знака для товарів і послуг є особою, яка має право на використання цього кваліфікованого зазначення походження товару, та коли знак для товарів і послуг містить це кваліфіковане зазначення походження товару як елемент, що не охороняється".

2. У частині першій статті 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" ( 236/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 36, ст. 164) слова "назв місць походження товарів" замінити словами "зазначень походження товарів".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 листопада 2001 року
N 2783-III