Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань оподаткування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до законодавчих актів України такі зміни:

1. До Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 2, ст. 7, N 10, ст. 35; 1999 р., N 2-3, ст. 21, N 4, ст. 33, N 32, ст. 264, N 38, ст. 338, N 39, ст. 357; 2000 р., N 5, ст. 34, N 20, ст. 149, N 38, ст. 318, N 39, ст. 333, N 43, ст. 363, N 45, ст. 377, N 46, ст. 393, N 48, ст. 406; 2001 р., N 30, ст. 143):

1) у статті 1:

абзац перший пункту 1.9 після слів "корпоративних прав" доповнити словами "чи інвестиційних сертифікатів";

пункт 1.27 викласти в такій редакції:

"1.27. Емісійний дохід - сума перевищення надходжень, отриманих емітентом від продажу власних акцій або інших корпоративних прав та інвестиційних сертифікатів, над номінальною вартістю таких акцій або інших корпоративних прав та інвестиційних сертифікатів (при їх первинному розміщенні), або над ціною зворотного викупу при повторному розміщенні інвестиційних сертифікатів та акцій інвестиційних фондів";

доповнити статтю пунктом 1.34 такого змісту:

"1.34. Інститути спільного інвестування (ICI) - інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній, корпоративні інвестиційні фонди та пайові інвестиційні фонди, що створені відповідно до законодавства";

2) підпункт 4.2.8 статті 4 викласти в такій редакції:

"4.2.8. Кошти спільного інвестування інститутів спільного інвестування (ICI) - кошти, залучені від інвесторів ICI, доходи від здійснення операцій з активами ICI та доходи, нараховані за активами ICI";

3) у статті 7:

підпункт 7.8.5 після слів "підприємства-емітента" доповнити словами "та у разі виплати дивідендів на користь інститутів спільного інвестування";

в абзаці третьому підпункту 7.9.1 та абзаці третьому підпункту 7.9.2 слова "чи інвестиційних сертифікатів" виключити.

2. Абзац перший підпункту 3.2.1 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 33, ст. 224; 1999 р., N 37, ст. 334, N 39, ст. 357; 2000 р., N 4, ст. 29, N 20, ст. 149, N 45, ст. 377, N 46, ст. 393) доповнити словами "а також діяльності з управління активами".

3. Частину четверту статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77; 1999 р., N 25, ст. 211) викласти в такій редакції:

"При здійсненні операцій з купівлі-продажу корпоративних прав та визначених законом цінних паперів, крім набутих у випадках, визначених пунктом "з" статті 5 цього Декрету, оподатковуваним доходом громадянина, у тому числі зареєстрованого як суб'єкт підприємницької діяльності, вважається прибуток, тобто різниця між доходом, отриманим від продажу таких корпоративних прав та цінних паперів протягом звітного року, та документально підтвердженими витратами на їх придбання, понесеними громадянином протягом звітного року або попередніх звітному років. Облік фінансових результатів операцій з купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів ведеться у порядку, встановленому пунктом 7.6 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). Прибуток, отриманий громадянином від операцій з купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів, обчислений за результатами звітного року, включається до складу його сукупного річного оподатковуваного доходу".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 29 листопада 2001 року
N 2831-III