Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 583 від 18.12.2001

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2001 р. за N 1056/6247

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 73 від 07.02.20
13)

Про внесення змін до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Наказую:

Унести до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 397/3690 (із змінами і доповненнями), такі зміни:

речення друге пункту 17 викласти в такій редакції: "Зокрема у цій статті відображають одержані підприємством від інших осіб суми доходів, що за договорами належать комітентам, принципалам тощо".

Міністр I.О.Мітюков