Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 березня 1994 р. N 198
Київ

Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів,
правил користування ними та охорони

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 168 від 09.03.95
N 193 від 15.0
2.99
N 1714 від 24.12.20
01 )

Відповідно до Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони (додаються).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів Української РСР від 28 березня 1978 р. N 170 "Про затвердження Правил користування та охорони автомобільних шляхів і шляхових споруд" (ЗП УРСР, 1978 р., N 4, ст.39; 1980 р., N 2, ст.14; ЗП України, 1991 р., N 9, ст.76; 1992 р., N 12, ст.291).

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр Кабінету Міністрів України I.ДОЦЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 1994 р. N 198

Єдині правила
ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць,
залізничних переїздів, правила користування ними та
охорони

I. Загальні положення

1. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони (далі - Правила) поширюються на автомобільні (позаміські) дороги, міські вулиці і дороги загального користування, залізничні переїзди (далі - дорожні об'єкти) в межах смуги їх відчуження та червоних ліній і є обов'язковими для їх власників або уповноважених ними органів, організацій, що здійснюють ремонт і утримання дорожніх об'єктів (далі - дорожньо-експлуатаційні організації) і користувачів.

Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об'єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об'єктів за погодженням з органами Державтоінспекції МВС (далі - Державтоінспекція).

2. Ремонт і утримання дорожніх об'єктів (крім залізничних переїздів), що перебувають у загальнодержавній власності, здійснюється дорожньо-експлуатаційними організаціями, які входять до складу корпорації "Укравтодор", а тих, що перебувають у комунальній власності, - відповідними комунальними дорожньо-експлуатаційними організаціями. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 168 від 09.03.95 )

3. Ремонт і утримання залізничних переїздів у межах смуги відчуження залізниць здійснюється власниками залізничної колії або уповноваженими ними органами.

4. Користувачами дорожніх об'єктів є учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламоносіїв та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності (далі - мала архітектурна форма) - це невелика (площею до 30 кв. метрів) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

5. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об'єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища.

6. Будівництво споруд, прокладання інженерних комунікацій та виконання інших робіт у межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг здійснюється в порядку, що визначають відповідно корпорація "Укравтодор" і Держбуд за погодженням з Головним управлінням Державтоінспекції МВС. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 168 від 09.03.95, N 1714 від 24.12.2001 )

7. Порядок використання автомобільних (позаміських) доріг, міських вулиць і доріг загального користування для проведення мітингів, демонстрацій, народних гулянь, спортивних змагань та інших масових заходів визначають виконавчі органи відповідних рад разом з відповідними дорожньо-експлуатаційними організаціями за погодженням з Державтоінспекцією. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 168 від 09.03.95, N 1714 від 24.12.2001 )

8. Надання земельних ділянок у користування, у тому числі на умовах оренди, в межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг загального користування здійснюється відповідно до чинного законодавства.

9. Підприємства, організації і установи незалежно від форм власності за рішеннями місцевих Рад народних депутатів або інших органів відповідно до чинного законодавства виділяють транспортні засоби, іншу техніку разом з водіями й машиністами для ліквідації наслідків стихійних явищ і обставин, що впливають на дорожній рух.

10. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними органами та Державтоінспекцією. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

II. Обов'язки і права власників дорожніх об'єктів або
уповноважених ними органів, дорожньо-експлуатаційних
організацій

11. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов'язані:

своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху; ( Абзац другий пункту 11 в редакції Постанови N 1714 від 24.12.2001 )

постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити - невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух; контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями; вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погоднокліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів, аварії на підземних комунікаціях і виникнення інших перешкод у дорожньому русі й разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху і за погодженням з Державтоінспекцією оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

аналізувати стан аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно-небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо удосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння; ( Абзац шостий пункту 11 в редакції Постанови N 1714 від 24.12.2001 )

разом з Державтоінспекцією брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

сповіщати виконавчі органи відповідних рад та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови; (Абзац восьмий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 168 від 09.03.95, N 1714 від 24.12.2001 )

забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт;

відшкодовувати в установленому законодавством порядку збитки власникам транспортних засобів, якщо дорожньо-транспортна пригода сталася внаслідок незадовільного утримання доріг, вулиць, залізничних переїздів. ( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

12. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації мають право:

на відшкодування їм збитків, заподіяних внаслідок пошкодження дорожніх об'єктів чи їх окремих елементів власниками транспортних засобів, іншими користувачами дорожніх об'єктів;

погоджувати маршрути проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів згідно з нормативно-правовими актами; ( Абзац третій пункту 12 в редакції Постанови КМ N 1714 від 24.12.2001 )

видавати в установленому порядку користувачам дорожніх об'єктів ордер на право виконання робіт у межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг загального користування, а також припиняти ці роботи, якщо вони не відповідають технічним умовам або вимогам ордера;

вимагати в межах своєї компетенції від користувачів дорожніх об'єктів дотримання цих Правил та інших нормативних актів з питань дорожнього руху; ( Абзац п'ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

III. Правила користування дорожніми об'єктами

13. Власники транспортних засобів зобов'язані виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

14. Забороняється рух сільгосптехніки не у транспортному положенні транспортних засобів на гусеничному ходу, а також на колесах із шипованими шинами чи ланцюгами по проїзній частині дорожніх об'єктів, крім випадків застосування індивідуальних протиковзних засобів в умовах ожеледиці чи засніженої проїзної частини. ( Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

Переміщення транспортних засобів на гусеничному ходу повинне здійснюватися на автомобільних платформах (трейлерах).

Виїзд на проїзну частину дорожніх об'єктів усім учасникам руху дозволяється лише в установлених власниками цих об'єктів спеціально облаштованих місцях, погоджених з Державтоінспекцією. ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

15. Переїзд через проїзну частину дорожніх об'єктів транспортними засобами на гусеничному ходу повинен здійснюватися лише в спеціально обладнаних для цього місцях.

Місця та умови такого переїзду, а також місця перегону худоби визначаються власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними органами за погодженням з Державтоінспекцією.

Обладнання цих місць здійснюється за рахунок коштів користувачів.

16. Перевезення небезпечних, великогабаритних і великовагових вантажів автомобільним транспортом по дорожніх об'єктах допускається за окремим дозволом в порядку і за плату, що визначаються окремими актами законодавства.

17. Учасники дорожнього руху, які створили перешкоду руху, повинні негайно вжити всіх можливих заходів для усунення цієї перешкоди самостійно чи за допомогою інших осіб, а за неможливості це зробити позначити перешкоду відповідно до Правил дорожнього руху та повідомити Державтоінспекцію або відповідну дорожньо-експлуатаційну організацію і залишатися на місці до прибуття їх представників. ( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

18. Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи дорожніх об'єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.

19. Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензо-газозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах. ( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

20. У межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг і червоних ліній міських вулиць і доріг забороняється:

розміщувати гаражі, голубники та інші споруди й об'єкти, крім визначених відповідними державними будівельними нормами на дорожні об'єкти і цими Правилами;

розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів;

смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;

встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку; випасати худобу та свійську птицю; виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та погодження з Державтоінспекцією; ( Абзац дев'ятий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

причалювати на човнах до опор мостів, влаштовувати стоянку човнів у межах охоронної зони мостів;

купатися, прати білизну, ловити рибу під мостами і в межах їх охоронних зон;

палити на шляхопроводах, мостах, естакадах, пішохідних містках, у тунелях і підземних пішохідних переходах.

21. У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів і місцях відпочинку учасників дорожнього руху забороняється:

засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в не передбачених для цього місцях; ( Абзац другий пункту 21 в редакції Постанови КМ N 1714 від 24.12.2001 )

розпалювати вогнища в місцях, які для цього не передбачені, та залишати вогнища непогашеними;

торгівля без дозволу власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та без погодження з Державтоінспекцією; ( Абзац четвертий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 ) зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття; псувати обладнання місць стоянки, пошкоджувати зелені насадження.

IV. Заходи щодо забезпечення збереження та функціонування
дорожніх об'єктів

22. Забороняється будівництво житлових будинків, господарських і промислових споруд у придорожній зоні автомобільних (позаміських) доріг на такій відстані від краю проїзної частини:

на ділянках доріг державного значення I, II і III категорій, що побудовані або будуються в обхід міст і селищ міського типу, сільських населених пунктів - не менше ніж 100 метрів; ( Абзац другий пункту 22 в редакції Постанови КМ N 1714 від 24.12.2001 )

на під'їздах до обласних і великих промислових центрів - 50 метрів;

на ділянках доріг державного значення між населеними пунктами - 32,5 метра.

23. Відкриття нових автобусних і тролейбусних маршрутів проводиться лише після обстеження дорожніх об'єктів на цих маршрутах і за погодженням з власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними органами і Державтоінспекцією.

24. Власники та користувачі земельних ділянок, що межують зі смугою відчуження автомобільних (позаміських) доріг або червоними лініями міських вулиць і доріг, зобов'язані:

утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходів для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти;

(Абзац четвертий пункту 24 в редакції Постанови КМ N 1714 від 24.12.2001 )

у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об'єкти.

25. Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг, зобов'язані: ( Абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів, трамвайне полотно та інші елементи дорожніх об'єктів;

забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі потреби проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами; ( Абзац третій пункту 25 в редакції Постанови КМ N 1714 від 24.12.2001 )

забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, їх аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважених ними органів, а також Державтоінспекцію;

дотримувати вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів.

V. Правила розміщення малих архітектурних форм
і рекламоносіїв

( Назва розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

26. Розміщення споруд малих архітектурних форм і рекламоносіїв провадиться за дозволами, що видаються: ( Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

в межах червоних ліній міських вулиць і доріг - відповідними місцевими виконавчими органами міських рад, а у мм. Києві та Севастополі міськими державними адміністраціями відповідно до підпункту 9.3 ДБН А 2.2-3-97 за погодженням з Державтоінспекцією, дорожньо-експлуатаційними та іншими заінтересованими організаціями; ( Абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 168 від 09.03.95, N 1714 від 24.12.2001

в межах смуг відчуження автомобільних (позаміських) доріг відповідними дорожньо-експлуатаційними організаціями за погодженням з Державтоінспекцією.

Порядок погодження з Державтоінспекцією розміщення малих архітектурних форм у межах червоних ліній, міських вулиць і доріг та смуг відчуження автомобільних (позаміських) доріг установлюється МВС за погодженням з власником автомобільних доріг, міських вулиць, Держпідприємництвом, Антимонопольним комітетом ( Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 ) )

27. Малі архітектурні форми не повинні мати заглиблені в грунт фундаменти і не перевищувати за висотою 4 метрів.

У населених пунктах малі архітектурні форми (крім кіосків для продажу проїзних квитків на зупинках громадського транспорту) розміщуються за межею тротуару, пішохідних доріжок, алей на відстані не менше ніж 1 метр, але не ближче ніж 5 метрів до проїзної частини доріг і вулиць. Рекламоносії розміщуються за межею тротуару на відстані не менше ніж 2 метри, але не ближче ніж 5 метрів до проїзної частини доріг і вулиць. Рекламоносії повинні бути встановлені під кутом не більше ніж 45 град. до осі дороги. ( Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193 від 15.02.99, в редакції Постанови КМ N 1714 від 24.12.2001 )

28. На вулицях і дорогах, де існуючі будинки, споруди та огорожа розміщені на відстані менше ніж 5 метрів від проїзної частини, розміщення малих архітектурних форм і рекламоносіїв дозволяється в одну лінію з фасадами будівель, споруд або огорожі.

Розміщення рекламоносіїв типу "лайтбокс" дозволяється на відстані 1,5 метра від краю проїзної частини за погодженням з Державтоінспекцією.

Допускається розміщення малих архітектурних форм та рекламоносіїв на тротуарах, ширина яких перевищує передбачену нормами ДБН 360-92 для вулиць відповідної категорії, за межами пішохідної зони на відстані від неї згідно з вимогами пункту 27 цих Правил. В охоронних зонах інженерних комунікацій дозволяється розміщувати малі архітектурні форми і рекламоносії за обов'язковим погодженням з організаціями, які експлуатують ці комунікації. (Пункт 28 в редакції Постанови КМ N 1714 від 24.12.2001 )

29. Біля кожної малої архітектурної форми повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу завширшки (метрів): ( Абзац перший пункту 29 в редакції Постанови КМ N 1714 від 24.12.2001 )

з фасаду за всією його довжиною(не залежно від виду і конструкції споруди) - 2

з боку вітрини і службового входу - 1 з боку входу для покупців - 1,5. У разі розміщення малої архітектурної форми на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра. ( Абзац п'ятий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

Біля кожної малої архітектурної форми їх власники встановлюють урну для сміття. ( Абзац шостий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

Якщо у разі зупинки транспортних засобів біля малої архітектурної форми, що розміщена ближче ніж 10 метрів від краю проїзної частини, виникає перешкода дорожньому руху, влаштовується заїзний "карман" для тимчасової зупинки не менш як 2 легкових автомобілів. ( Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

30. Наземні рекламоносії повинні мати прозору конструкцію на висоту не менше 1,5 метра від поверхні землі.

Забороняється розміщувати рекламоносії: на відстані менш як 10 метрів від проїзної частини, на мостах, естакадах, шляхопроводах, конструкціях дорожніх знаків і світлофорів, дорожніх огорожах, деревах тощо, а також методом фарбування, наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будівель і споруд, якщо інше не передбачено угодою з їх власниками; ( Абзац третій пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

поза населеними пунктами на відстані менш як 150 метрів від дорожніх знаків і 300 метрів один від одного, а на вулицях населених пунктів відповідно 50 і 100 метрів; ( Абзац четвертий пункту 30 в редакції Постанови КМ N 1714 від 24.12.2001 )

на аварійно небезпечних ділянках доріг, у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод та на підходах до них поза населеними пунктами - на відстані не менш як 500 метрів, а в населених пунктах - 200 метрів в обидва боки від межі цієї ділянки (місця); ( Абзац п'ятий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

на ділянках доріг і вулиць з повздовжнім ухилом понад 4,5 відсотка або з внутрішньої сторони кривої в плані радіусом менш як 1000 метрів; ( Абзац шостий пункту 30 в редакції Постанови КМ N 1714 від 24.12.2001 )

на дорогах і вулицях - розміром понад 20 квадратних метрів. ( Абзац пункту 30 в редакції Постанови КМ N 193 від 15.02.99 )

Рекламоносії, розміщені з порушенням вимог цих Єдиних правил, підлягають демонтажу (ліквідації) власниками або уповноваженими органами, організаціями, які проводять ремонт і здійснюють утримання дорожніх об'єктів, або державтоінспекцією. ( Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193 від 15.02.99 )

Світлове оформлення рекламоносія не повинне осліплювати та освічувати вікна житлових будинків. ( Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193 від 15.02.99, в редакції Постанови КМ N 1714 від 24.12.2001 )

( Абзац десятий пункту 30 виключено на підставі Постанови КМ N 1714 від 24.12.2001 )

Інформаційно-сервісні, інформаційно-вказівні або інші рекламні дорожні знаки, а також написи (символи, логотипи тощо) на них, не передбачені стандартами і технічними умовами, на дорогах, вулицях встановлюються з дозволу Управління державтоінспекції МВС. ( Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193 від 15.02.99 )

( Абзац дванадцятий пункту 30 виключено на підставі Постанови КМ N 1714 від 24.12.2001 )

Розміщення рекламоносіїв у межах охоронних зон пам'яток історії та культури, об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади. ( Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193 від 15.02.99 )

31. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з'їзди, конференції, симпозіуми та ін.) на міських вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог цих Правил і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

32. Лотки, столи, ємкості з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі позміщуються лише на тротуарах завширшки не менше 5 метрів за межею пішохідної частини.

Товар і звільнена від нього тара повинні складуватися на тротуарі поруч із зазначеними пересувними елементами і за межами його пішохідної частини.

33. Підключення малих архітектурних форм і рекламоносіїв до інженерних мереж повинне здійснюватися з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і гарантувати безпеку користувачів дорожніх об'єктів. ( Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

34. Забороняється користуватися малими архітектурними формами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечено закрите стікання використаної ними води в підземні зливостоки. ( Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

35. Забороняється розміщувати малі архітектурні форми і рекламоносії: ( Абзац перший пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

( Абзац другий пункту 35 виключено на підставі Постанови КМ N 1714 від 24.12.2001 )

біля фасадів адміністративних і культових будівель, безпосередньо біля пам'ятників, фонтанів, клумб, оглядових і панорамних майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблення будинків і декоративного благоустрою території; ( Абзац третій пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193 від 15.02.99 )

ближче ніж за 20 метрів до перехресть вулиць; ( Абзац четвертий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 ) в охоронних зонах інженерних комунікацій; на зупинці громадського транспорту на відстані ближче ніж 20 метрів в обидва боки по тротуару від установленого дорожнього знака, що її позначає (крім малих архітектурних форм, зблокованих з кіосками для продажу проїзних квитків); ( Абзац шостий пункту 35 в редакції Постанови КМ N 1714 від 24.12.2001 )

на штучних спорудах (крім випадків, коли розміщення цих споруд передбачено проектом будівництва або реконструкції, погодженим та затвердженим в установленому порядку); ( Абзац сьомий пункту 35 в редакції Постанови КМ N 1714 від 24.12.2001 )

ближче ніж за 100 метрів до залізничних переїздів. ( Абзац восьмий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001

36. Під час розміщення малих архітектурних форм і рекламоносіїв не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень. ( Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

VI. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних
доріг, вулиць, залізничних переїздів

37. Всі дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними органами.

38. Основними вимогами до транспортно-експлуатаційного стану дорожніх об'єктів є відповідність контрольованих показників окремих їх елементів і об'єктів у цілому ДСТУ 3587. ( Пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 від 24.12.2001 )

39. Якість робіт по ремонту та утриманню об'єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

40. Ремонт і утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг, що затверджуються відповідно корпорацією "Укравтодор" і Держбудом за погодженням з Головним управлінням Державтоінспекції МВС. ( Пункт 40 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 168 від 09.03.95, N 1714 від 24.12.2001 )

VII. Відповідальність за порушення вимог Правил

41. Особи, винні в порушенні вимог, передбачених цими Правилами, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.