Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У частині одинадцятій статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474; 2001 р., N 44, ст. 233) слова "органами соціального захисту населення" замінити словами "органами Пенсійного фонду України".

2. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10):

1) статтю 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Органи, що здійснюють пенсійне забезпечення

Пенсійне забезпечення відповідно до цього Закону здійснюється органами Пенсійного фонду України";

2) у статті 80 слова "до районного (міського) відділу соціального забезпечення" замінити словами і цифрами "до зазначених у статті 81 цього Закону органів";

3) статтю 81 викласти в такій редакції:

"Стаття 81. Органи, що призначають пенсії

Призначення пенсій і оформлення документів для їх виплати здійснюється органами Пенсійного фонду України";

4) у частині другій статті 82, у частині першій статті 101, у назві статті 102 слова "відділ соціального забезпечення" в усіх відмінках і числі замінити словами "орган, що призначає пенсії" у відповідному відмінку і числі;

5) у статті 102, частинах першій і другій статті 103 слова "органу соціального забезпечення" замінити словами "органу, що призначає пенсії".

3. У частині першій статті 10, у статті 48, у частині першій статті 49, у частині першій статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1999 р., N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "органи соціального захисту населення" в усіх відмінках і числі замінити словами "органи Пенсійного фонду України" у відповідному відмінку і числі.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.

2. Кабінету Міністрів України:

вжити заходів щодо підготовки фахівців, які виконуватимуть функції з призначення пенсій і оформлення документів для їх виплати в умовах персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, проведення фінансових розрахунків перспективних видатків Пенсійного фонду України;

привести чисельність працівників органів праці та соціального захисту населення у відповідність з покладеними на ці органи функціями згідно із законодавством;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 січня 2002 року
N 2981-III