Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про споживчу кооперацію"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 48, ст.657 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) Верховна Рада України постановляє:

Абзац перший пункту 1 статті 18 Закону України "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992р., N 30, ст.414) доповнити словами: "а в разі банкрутства - за рішенням арбітражного суду".

Президент України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 14 жовтня 1992 року
N 2687-XII