Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 березня 1999 р. N 440
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМУ
N 832 від 31.08.2005
р.)

Про Порядок подання заяви (клопотання)
про продаж земельних ділянок
несільськогосподарського призначення та
форму державного акта на
право власності на землю

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 449 від 02.04.20
02 )

На виконання Указу Президента України від 19 січня 1999 р. N 32 "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок подання заяви (клопотання) про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

( Форма державного акта на право власності на землю втратила чинність на підставі Постанови КМ N 449 від 02.04.2002 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 березня 1999 р. N 440

Порядок
подання заяви (клопотання) про продаж земельних ділянок
несільськогосподарського призначення

1. Громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності та юридичні особи України, які є власниками об'єктів нерухомого майна, в тому числі об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що приватизовані (відчужені) відповідно до законодавства України, подають відповідно заяву та клопотання про купівлю земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких ці об'єкти розташовані, за зразками згідно з додатками:

щодо земель комунальної власності - до відповідної сільської, селищної, міської ради або уповноваженого ними органу;

щодо земель державної власності - до відповідної місцевої державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

2. У заяві громадянина України - суб'єкта підприємницької діяльності зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані: серія і номер, ким і коли виданий, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів, у клопотанні юридичної особи України - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код.

До заяви (клопотання) додаються такі документи:

копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

договір купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна, що знаходиться на земельній ділянці, або інші документи, що посвідчують право власності на нього;

державний акт на право постійного користування землею або договір на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди).

У разі придбання земельної ділянки у спільну власність до заяви (клопотання) додається список покупців з визначенням частки земельної ділянки.

3. Сільська, селищна, міська рада або уповноважений нею орган, місцева державна адміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим після надходження заяви (клопотання) у термін, визначений Указом Президента України від 19 січня 1999 р. N 32, приймає рішення про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення або про відмову в продажу з таких підстав:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

стало відомо, що стосовно покупця порушено справу про банкрутство або про припинення діяльності юридичної особи.

4. Рішення про відмову в продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення доводиться до відома покупця у письмовій формі в установлений термін органом, який прийняв рішення.

Рішення про відмову в продажу такої земельної ділянки, а також залишення заяви (клопотання) покупця без розгляду більше місяця може бути оскаржено у судовому порядку.

Додаток
до Порядку подання заяви (клопотання)
про продаж земельних ділянок
несільськогосподарського призначення

Зразок

Голові _______________________________________________________________________________________________________________

(сільської, селищної, міської ради
або місцевої державної адміністрації, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим)

_____________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові покупця)

______________________________________________________________________________________________________________________

(паспортні дані: серія, номер,

______________________________________________________________________________________________________________________

коли і ким видано)

______________________________________________________________________________________________________________________

(місце проживання)

______________________________________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний номер)

Заява

Прошу продати земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею ___________ га

для____________________________________________________________________________________________________________________,

(цільове призначення земельної ділянки)

яка знаходиться в межах _________________________________________________________________________________________________

назва сільської, селищної, міської ради)

Перелік документів, що додаються:

1) ___________________________________________________________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________________________________________________________

4)____________________________________________________________________________________________________________________

Підпис заявника
___________
____________________________
           (ініціали та прізвище)

"____"_______________ ___ р.

Дата і номер реєстрації заяви "___" __________ р. N________

_________________________________
(посада особи, яка прийняла
клопотання)
__________
(підпис)
___________________________
            (ініціали та прізвище)

Примітка. У разі придбання земельної ділянки у спільну власність до заяви додається список покупців з визначенням частки земельної ділянки.

Додаток
до Порядку подання заяви (клопотання)
про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення

Зразок

Голові _______________________________________________________________________________________________________________

(сільської, селищної, міської ради
або місцевої державної адміністрації, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим)

_____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження

_____________________________________________________________________________________________________________________

покупця - юридичної особи)

_____________________________________________________________________________________________________________________

(банківські реквізити, організаційно-правова форма)

______________________________________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код)

Клопотання

Прошу продати земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею ____________ га

для__________________________________________________________________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки)

яка знаходиться в межах _______________________________________________________________________________________________

назва сільської, селищної, міської ради)

Перелік документів, що додаються:

1)________________________________________________________________

2)________________________________________________________________

3)________________________________________________________________

4) _______________________________________________________________

Підпис керівника
___________
____________________________
           (ініціали та прізвище)
 "____"____________ _____ р.

Дата і номер реєстрації клопотання "___"____ ____ р. N_______

_________________________________
(посада особи, яка прийняла
клопотання)
__________
(підпис)
___________________________
            (ініціали та прізвище)
 

Примітка. У разі придбання земельної ділянки у спільну власність до клопотання додається список покупців з визначенням частки земельної ділянки.

( Форма державного акта на право власності на землю втратила чинність на підставі Постанови КМ N 449 від 02.04.2002 )

( Додаток до державного акта на право власності на землю втратив чинність на підставі Постанови КМ N 449 від 02.04.2002 )