Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до частини четвертої статті
10
Закону України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 23, ст.160 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до частини четвертої статті 10 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 16, ст.167) такі зміни:

абзац перший викласти у такій редакції: "Молоді сім'ї можуть одержувати за рахунок бюджетних джерел пільгові довгострокові державні кредити на будівництво і придбання жилих будинків і квартир, на оплату вступних пайових внесків під час вступу до молодіжних житлових комплексів, житлово-будівельних кооперативів, а також на обзаведення домашнім господарством";

абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий, п'ятий, шостий та сьомий вважати відповідно абзацами другим, третім, четвертим, п'ятим та шостим;

абзаци третій та четвертий викласти у такій редакції: "Молодим сім'ям, які мають одну дитину, за рахунок бюджетних джерел погашаються проценти за користування пільговим довгостроковим державним кредитом. Молодим сім'ям, які мають двох дітей, за рахунок бюджетних джерел погашається 25 процентів від суми пільгового довгострокового державного кредиту, які мають трьох дітей, - 50 процентів від суми вказаного кредиту.

Молодь, яка постійно проживає у сільських населених пунктах і працює у сільськогосподарському виробництві, переробній та обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села та органах місцевого самоврядування на селі, користується також пільгами, передбаченими Законом України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" ( 400-12 ).

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 4 лютого 1994 року
N 3928-XII