Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 серпня 1993 р. N 641
м.Київ

( Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Кабінету Міністрів України
N 1520 від 17.11.20
01 )

Про створення Державної екологічної інспекції
Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України

З метою вдосконалення системи державного контролю в галузі охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів, відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Створити Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного середовища України у складі Головної екологічної інспекції Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Головекоінспекція), інспекцій охорони Чорного та Азовського морів і екологічних інспекцій Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, відповідних територіальних органів Міністерства.

Основним завданням Державної екологічної інспекції є здійснення державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, а саме за:

використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища і природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України, територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, додержанням норм екологічної безпеки;

використанням природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище з дотриманням установлених лімітів;

додержанням екологічних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та похованні (складуванні) хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних та радіоактивних речовин, виробничих, побутових та інших видів відходів.

2. Установити, що Головекоінспекція Міністерства охорони навколишнього природного середовища, інспекції охорони Чорного та Азовського морів і екологічні інспекції Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя є спеціальними підрозділами Міністерства, працівники яких наділяються правом носіння форми встановленого зразка і вогнепальної зброї.

3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища разом із заінтересованими міністерствами і відомствами в місячний термін розробити й подати на затвердження Кабінету Міністрів України Положення про Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ