Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 254/96-ВР від 28.06.
96 )

Про внесення змін до статті 39 Конституції
(Основного Закону) України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 47, ст.436 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 ) такі зміни:

У частині першій статті 39 слова "що не перевищує 41 години" замінити словами "що не перевищує 40 годин".

Президент України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 17 листопада 1993 року
N 3622-XII