Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про пріоритетність соціального розвитку села та
агропромислового комплексу в народному господарстві"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 23, ст.159 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 11 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" ( 400-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст.453) викласти у такій редакції:

"Стаття 11. Пільги для індивідуального житлового будівництва
на землях сільських населених пунктів

Уряд України, місцеві державні адміністрації сприяють розвитку індивідуального житлового будівництва на землях сільських населених пунктів, створюють сільським забудовникам (як місцевому населенню, так і громадянам, які переселяються на постійне місце проживання в сільську місцевість) пільгові умови щодо забезпечення будівельними матеріалами і обладнанням, надання їм послуг і пільгових довгострокових державних кредитів.

Індивідуальні сільські забудовники користуються державним пільговим кредитом за умови постійного проживання на землях сільських населених пунктів або переселення на постійне місце проживання в сільську місцевість, якщо їх загальні річні видатки на оплату державного пільгового кредиту з урахуванням процентної ставки перевищують 20 процентів сукупного річного доходу сім'ї.

Інші сільські забудовники користуються кредитом на загальних підставах залежно від вартості кредитних ресурсів.

25 процентів суми пільгового довгострокового державного кредиту компенсується забудовникам через 5 років після введення будівель в експлуатацію за умови їх постійної роботи у сільськогосподарському виробництві, переробній та обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села та органах місцевого самоврядування на селі, а молодим сім'ям ця пільга надається відразу після введення будівель в експлуатацію.

Розміри індивідуальних жилих і господарських споруд на селі не обмежуються.

Порядок надання державних пільгових кредитів для індивідуальних сільських забудовників визначається Урядом України.

Індивідуальні забудовники, які споруджують жилі будинки і господарські споруди, працюють у сільському господарстві, переробній та обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села та органах місцевого самоврядування на селі і не користуються державним пільговим кредитом, отримують компенсацію за рахунок держави у розмірі 35 процентів вартості зазначених будинків і споруд. Ця пільга зберігається також за зазначеними особами у разі спорудження житла та господарських будівель на кооперативних засадах. Цим же забудовникам при спорудженні житла підрядним способом компенсується з державного бюджету частина вартості будівництва жилого будинку і господарських споруд, що не належить до прямих витрат підрядних будівельних організацій і включається до кошторисів (розрахунків вартості) будівництва згідно з діючими нормативними актами".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 4 лютого 1994 року
N 3927-XII