Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА I ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

НАКАЗ
N 47/21 від 15.02.94
м.Київ

Про організацію Національного центру штамів
мікроорганізмів України

У відповідності з постановою колегії Міністерства сільського господарства і продовольства України від 30 липня 1993 р. N 28 "Про стан та заходи по забезпеченню засобами захисту тварин", з метою забезпечення організаційних заходів НАКАЗУЄМО:

1. Головному управлінню фінансового і цінового регулювання (Безпалий) здійснювати фінансування робіт по Національному центру штамів мікроорганізмів за рахунок коштів із державного бюджету, які виділяються на боротьбу з епізоотіями.

2. Роботи по підтриманню штамів мікроорганізмів в рамках Центру дозволити проводити також Інституту ветеринарної медицини.

3. Директору Київського філіалу Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок Прискоці В.А. організувати проведення робіт із штамами мікроорганізмів, укласти відповідні договори з Інститутом ветеринарної медицини, біофабриками.

4. Затвердити штатну чисельність співробітників Національного центру штамів мікроорганізмів (додаток 1).

Посадові оклади для співробітників Центру встановити у відповідності з постановами Кабінету Міністрів України від 25 січня 1993 року N 44 "Про оплату праці працівників бюджетних установ і організацій на основі Єдиної тарифної сітки" та від 25 січня 1993 р. N 45 "Про порядок визначення ставок заробітної плати і посадових окладів працівників бюджетних установ і організацій".

5. Затвердити Положення про Національний центр штамів мікроорганізмів (додаток 2).

6. Директору Інституту ветеринарної медицини Собку А.I. пропонуємо забезпечити на договірній основі з Київським філіалом Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів і кормодобавок:

- підтримання вірусів, бактерій, грибів, які проходять по списках Центру штамів;

- тваринами для освіження штамів мікроорганізмів;

- апаратурою для знешкодження інфікованого матеріалу, висушування суспензій мікроорганізмів.

7. Директору Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини Павленку М.С. виділити під Національний центр штамів приміщення в кількості 25 кімнат загальною площею 395 кв.м.

8. Головному управлінню капітального будівництва (Бровко) виділити ліміт державних централізованих капітальних вкладень на 1994 рік в сумі 505,3 млн. крб. згідно з кошторисом (додаток 3*). ______________

* Не додається.

9. Для виконання робіт, що пов'язані з тваринами, дозволити Київському філіалу Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів і кормодобавок користуватися віварієм Інституту ветеринарної медицини та Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Головного управління ветеринарної медицини Мінсільгосппроду України Достоєвського П.П. та віце-президента Української академії аграрних наук Бусола В.О.

Міністр сільського господарства і продовольства України Ю.М.Карасик

Президент Української академії аграрних наук О.О.Созінов

Додаток 1
до наказу Мінсільгосппроду та
УААН
від 15 лютого 1994 р. N 47/21

Примірна штатна чисельність співробітників
Національного центру штампів мікроорганізмів

              -------------------------------------------------
| N | Посада |Кількість|
|п/п | | |
|----+--------------------------------+---------|
|1. |Завідуючий центром | 1 |
|----+--------------------------------+---------|
|2. |Провідний науковий співробітник | 2 |
|----+--------------------------------+---------|
|3. |Старший науковий співробітник | 2 |
|----+--------------------------------+---------|
|4. |Науковий співробітник | 2 |
|----+--------------------------------+---------|
|5. |Провідний ветлікар | 10 |
|----+--------------------------------+---------|
|6. |Ветлікар I-ї категорії | 15 |
|----+--------------------------------+---------|
|7. |Інженер I-ї категорії | 2 |
|----+--------------------------------+---------|
|8. |Старший лаборант | 5 |
|----+--------------------------------+---------|
|9. |Лаборант | 5 |
|----+--------------------------------+---------|
| | Всього | 44 |
-------------------------------------------------

Додаток 2
до наказу Мінсільгосппроду та
УААН
від 15 лютого 1994 р. N 47/21

Положення
про Національний центр штамів мікроорганізмів України

Загальні положення

1. Національний центр штамів мікроорганізмів України призначений для зберігання, підтримання в активному стані вірусів, бактерій, грибів, постачання їх підприємствам і організаціям, які виготовляють біологічні препарати та діагностикуми.

2. Центр штамів мікроорганізмів у своїй діяльності керується Законом України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), ветеринарним статутом України, інструкціями, наказами Головного управління ветеринарної медицини з ветеринарною інспекцією Міністерства сільського господарства і продовольства України, іншими нормативними актами.

3. Національний центр штамів мікроорганізмів є структурним підрозділом Київського філіалу Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок.

4. Національний центр штамів мікроорганізмів підпорядкований директору Київського філіалу Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок і очолюється завідуючим Центру.

5. Роботи із штамами проводяться у відповідних лабораторіях Київського філіалу Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок.

Підтримання деяких штамів мікроорганізмів в рамках Центру може проводитись в інших організаціях з дозволу Головного управління ветеринарної медицини Міністерства сільського господарства і продовольства України за погодженням Київського філіалу Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок.

6. Завдання і функції Центру:

- організація депонування, зберігання, підтримання, освіження виробничих, референтних, контрольних і унікальних штамів вірусів, бактерій, грибів;

- облік руху усіх штамів мікроорганізмів в організаціях і установах України;

- організація дубльованого зберігання найбільш цінних штамів;

- проведення досліджень по вивченню біологічних властивостей вірусів, бактерій, грибів, необхідних для паспортизації штамів;

- відпуск штамів вірусів і бактерій біологічним фабрикам та дослідним установам України за попередніми заявками;

- контроль за зберіганням і використанням штамів мікроорганізмів на біофабриках, лабораторіях, підприємствах;

- складання звітності про стан і наявність штамів.

7. Надходження штамів мікроорганізмів у Центр.

7.1. Центр поповнюється штамами мікроорганізмів з таких джерел:

- при депонуванні штамів;

- шляхом одержання актуальних і особливо цінних штамів за кордоном у різних фірм і організацій;

- з музеїв різних країн;

- актуальних, виробничих, контрольних штамів з науково-дослідних інститутів, біофабрик, комерційних структур на території України, які використовуються для виготовлення біопрепаратів.

7.2. Всі організації, де проводяться роботи з штамами, повинні в обов'язковому порядку представляти ці штами в Національний центр в достатній кількості і без оплати. Штами мікроорганізмів, що депонуються, повинні бути охарактеризовані за їх біологічними властивостями (належність до відповідної родини, типу, серотипу; вказане середовище для культивування; культурально-біохімічні властивості; активність в культурах і на тваринах; серологічні властивості та інші додаткові відомості про штам).