Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змін до пункту 1 Постанови Верховної
Ради Української РСР від 26 червня 1991 року
"Про введення в дію Закону Української РСР
"Про охорону навколишнього природного середовища"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 28, ст.243 )

Верховна Рада України постановляє:

У пункті 1 Постанови Верховної Ради Української РСР від 26 червня 1991 року "Про введення в дію Закону Української РСР "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1268-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 41, ст.547) слова і цифри "з 1 січня 1993 року" замінити словами і цифрами "з 1 січня 1995 року".

Голова Верховної Ради України I.ПЛЮЩ

м.Київ, 25 лютого 1994 року
N 4041-XII