Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1506-VI від 11.06.20
09 )

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про боротьбу з корупцією"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 34, ст. 266; 1997 р., N 19, ст. 136) такі зміни:

1. Доповнити статтю 1 приміткою такого змісту:

"Примітка. Під діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави, слід розуміти і діяльність посадових осіб місцевого самоврядування, що спрямована на здійснення повноважень місцевого самоврядування".

2. У статті 2:

у пункті "б" слова "сільські, селищні, міські голови та голови районних, обласних рад" виключити;

доповнити статтю пунктом "в" такого змісту:

"в) посадові особи місцевого самоврядування".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 липня 2002 року
N 90-IV